6. Yargı Paketi görüşülmeye başlandı: Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun görev süresini uzatacak pakette “yalan haber” de var

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) “Sansür Yasası” görüşmeleri ertelenince 6. Yargı Paketi görüşmeleri hızlandırıldı. Paket yasalaşırsa Danıştay üyelerinin görev süresi uzatılacak. Liyakat tartışmalarıyla gündeme gelen mülakat şart olurken, “yalan haber”in ceza süresi artırılacak.

Kamuoyunda 6. Yargı Paketi olarak bilinen ve 24 maddeden oluşan Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM’de görüşülmeye başlandı. Teklife ilişkin rapor yayımlayan Denge ve Denetleme Ağı (DDA), Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’na seçilenlerin bir seçim dönemi geçmeden yeniden seçilemeyeceklerine yönelik hükmün yürürlükten kaldırıldığına dikkat çekti. DDA raporunda paket yasalaşırsa İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine karşı açılan davalarla ilgili kritik kararlar alması beklenen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, mevcut yapısıyla çalışması için belirlenen sürenin 2026 kadar uzatılacağı da hatırlatıldı. Raporda kurulun mevcut yapısının korunma gerekçesinin teklifte daha açık ve net şekilde sunulması gerektiği vurgulandı.

Hâkim ve savcı yardımcılığı getiriliyor

Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nda yapılacak değişiklikle hâkim ve savcı yardımcılığı müessesesi getiriliyor. Hâkim ve savcı yardımcılığı süresi üç yıl olacak. Hâkim ve savcı yardımcılığı temel eğitim dönemi, görev dönemi ve son eğitim döneminden oluşacak. Temel eğitim ve son eğitim Türkiye Adalet Akademisi tarafından verilecek. Görev dönemi ise yargı mercilerinde fiilen görev yapmak suretiyle geçirilecek. Görev dönemini tamamlayan hâkim ve savcı yardımcıları son eğitime alınacak. Son eğitim dönemini bitiren hâkim ve savcı yardımcıları, yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınava girebilmek için son yazılı sınav puanı ile yazılı sınavlar nihai puanının ayrı ayrı en az 70 olması gerekecek.

Liyakat tartışmalarıyla gündeme gelen “sözlü sınav” getiriliyor

Yazılı sınavlar, hâkim ve savcı yardımcılarına ders verenler arasından Türkiye Adalet Akademisi Başkanı’nca seçilen başkan ile dört asıl ve iki yedek üyeden oluşan yazılı sınav kurulu tarafından yapılacak. Sözlü sınav, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı’nın başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı ve Personel Genel Müdürü ile hâkim ve savcı yardımcılarına ders verenler arasından ilgili bakan yardımcısı tarafından seçilen iki asıl ve bir yedek üyeden oluşan sözlü sınav kurulu tarafından yapılacak.

“Yalan haber” 6.Yargı Paketi’nde

Türk Ceza Kanunu’nun “fiyatları etkileme” başlıklı maddesinde değişikliğe gidilerek “fiyatları etkileme suçu ile etkin mücadele edilebilmesi” amacıyla suçun cezası artırılıyor. Buna göre, işçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber, havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye üç aydan iki yıla kadar verilmesi öngörülen hapis süresi, “bir yıldan üç yıla” şeklinde değiştiriliyor. Fiil sonucu besin veya malların değerleri veya işçi ücretleri artıp eksildiği takdirde cezanın üçte biri oranında artırılmasına yönelik düzenleme ise “yarısı”na çıkarılıyor.

“Stokçuluk”

Mal veya hizmet satımından kaçınma suçu ile etkin mücadele edilebilmesi ve stokçuluk faaliyetlerinin önlenebilmesi amacıyla bu suçun cezası da artırılıyor. Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişi için “altı aydan iki yıla” kadar öngörülen hapis cezası, “bir yıldan üç yıla” çıkarılıyor.

Yargıtay Başkanlık Kurulu’na seçilenler, seçim dönemi geçmeden yeniden seçilecek

Yargıtay Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’nun, sekiz asıl, dört yedek olmak üzere 12 üyeden oluşması öngörülüyor. Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’na seçilenlerin bir seçim dönemi geçmeden yeniden seçilemeyeceklerine yönelik hüküm yürürlükten kaldırılıyor.

Danıştay üyelerinin görev süresi 2026 yılına kadar uzatılıyor

Sabit üyelerle görev yapan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, mevcut yapısıyla çalışması için belirlenen süre, 31 Aralık 2022’den 31 Aralık 2026’ya kadar uzatılıyor. Danıştay daire sayısının 10’a düşürülmesi için öngörülen süre, dört yıl daha uzatılıyor.

Medyascope'a destek olun.

Sizleri iyi ve özgür gazeteciliğe destek olmaya çağırıyoruz.

Medyascope sizlerin sayesinde bağımsızlığını koruyor, sizlerin desteğiyle 50’den fazla çalışanı ile, Türkiye ve dünyada olup bitenleri sizlere aktarabiliyor. 

Bilgiye erişim ücretsiz olmalı. Bilgiye erişim eşit olmalı. Haberlerimiz herkese ulaşmalı. Bu yüzden bugün, Medyascope’a destek olmak için doğru zaman. İster az ister çok, her katkınız bizim için çok değerli. Bize destek olun, sizinle güçlenelim.

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus