TTB Başkanı Raşit Tükel’den Tıp Bayramı mesajı: “Hekimlere müjde başlığı altında verilen sözler tutulmadı”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın çöküşünden hekimlere uygulanan şiddete, güvenlik soruşturmaları kapsamında göreve başlayamayan hekimlerden Genel Sağlık Sigortası’ndaki sorunlara kadar birçok konuya yer veren Tükel; “her 14 Mart’ta ‘Hekimlere müjde’ başlığı altında verilen sözler tutulmadı. Taleplerimizi bu 14 Mart’ta bir kez daha dile getiriyor, acilen karşılanmasını istiyoruz” dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, 14 Mart dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart’ını kutlayan Tükel mesajında, sağlık alanındaki sorunlardan bahsetti ve “Tüm meslektaşlarımızı, birlikteliğimiz ve dayanışmamızdan gelen güçle, hekimlik değerleri ve etik ilkeler ışığında sağlık alanındaki mücadelemizi yükseltmeye davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın başarısızlığı belgelendi”

Mesajında, Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP), uygulamaya başlanmasından bu yana geçen 15 yılda, Türkiye’de sağlık ortamını birçok açıdan etkilendiğini belirten Tükel, sorun çözme iddiası ve çeşitli vaatlerle gelen bu programın sağlık alanında birçok yeni soruna yol açtığını ifade etti.

SDP ile kamu hastanelerinin rekabete açık sağlık işletmeler haline getirilmesinin amaçlandığını belirten Türel, bu sürecin 2004 yılında Sağlık Bakanlığı hastanelerinde “performansa dayalı ek ödeme sistemi”ne geçilmesiyle başladığını ifade etti.

Tükel, SDP’nin kaynakların “etkili ve verimli” kullanılacağı iddiasıyla getirildiğini fakat ayrı tüzel kişiliğe sahip ve idari yönden özerk olan Kamu Hastane Birlikleri yapılanmasının altı yıl dolmadan, Ağustos 2017’de bir KHK ile kaldırıldığını hatırlattı ve bunu SDP’nin bu alandaki başarısızlığının belgelenmesi olarak nitelendirdi.

4,5 milyondan fazla kişi Genel Sağlık Sigortası’ndan yararlanamıyor

Genel Sağlık Sigortası (GSS)  sisteminde 4,5 milyondan fazla kişinin prim ödeyemediği için kamusal sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını belirten Tükel, aylık olarak ödenen GSS primi dışında, hastaneye başvurulduğunda ayrıca, muayene katılım bedeli, ilaç katılım bedeli, tıbbi malzeme katılım payı gibi 14 ayrı kalemde sağlıkta katkı payı ödendiğini ifade etti.

“Sağlıkta Dönüşüm Programı sağlık alanında ciddi bir tahribata yol açtı”

SDP’nin bir diğer ayağını Aile Hekimliği sisteminin oluşturduğunu söyleyen Tükel, bu sistemin bireysel ve toplumsal sağlık hizmetini birbirinden ayırarak birinci basamak sağlık hizmetlerini parçalı hale getirdiğini, bu sistem ile performans sistemi üzerinden sözleşmeli çalışmanın dayatıldığını belirtti ve aile hekimlerinin koruyucu sağlık hizmetlerinden uzaklaşılıp polikliniklere hapsedildiğinin altını çizdi.

SDP’nin sağlık alanında ciddi bir tahribata yol açtığını vurgulayan Tükel, bu programın eğitim, araştırma, kamu sağlığı gibi öncelikleri geri plana düşürüp “verimlilik ve kârlılık” söylemleri ile ticari bir anlayışı hâkim kıldığını, çalışanların haklarının da baskılanmasını getirdiğini ifade etti.

“Fiili hizmet süresi zammı için acilen yasal düzenleme yapılmalı”

Tükel, bu sebeplerle 14 Mart sürecindeki ilk taleplerinin hekimlerin emeklerinin karşılığı olan, emekliliğe yansıyacak, güvenceli, görev tanımına ve liyakata uygun, tek işte çalışarak insanca yaşamaya yetecek bir ücret elde etmeleri ve emekli hekim ücretlerinin artırılması oluşturduğunu ifade etti.

Sağlık çalışanları açısından, sürekli hastalarla ve hastalıklarla ilgileniyor olmanın, bir anlamda onlarla yaşamanın fiziksel ve psikososyal çeşitli sorunların ortaya çıkmasına yol açtığını belirten Tükel, sağlık çalışanları olarak, 2014 yılından bu yana talep ettikleri “fiili hizmet süresi zammı” için yasal bir düzenlemenin acilen yapılması gerektiğini ifade etti.

“Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar cezalandırılmayacaklarını düşünüyor”

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti artıran unsurlardan birinin de, şiddeti uygulayan kişilerin cezalandırılmayacakları ya da ciddi bir yaptırımla karşılaşmayacakları düşüncesi olduğunu vurgulayan Tükel, “sağlık çalışanlarına yönelik şiddete hoşgörü gösterilmeyeceği, şiddet suçlarının mutlak cezalandırılacağı düşüncesinin yerleştirilmesi ve önleyicilik açısından, TTB Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı bir an önce yasalaşmalıdır” dedi.

“Hukuksal dayanağı olmayan güvenlik soruşturmaları kaldırılmalı”

Tükel, mecburi hizmet yapmak üzere sağlık kuruluşlarına ataması yapılan çok sayıda hekimin, haklarında yapılan güvenlik soruşturması tamamlanmadığı gerekçesiyle aylarca göreve başlatılmamakta olduğuna da dikkat çekti.

Giderek artan sayıda hekimin güvenlik soruşturmaları olumsuz olduğu gerekçesiyle hekimlik yapmalarının engellendiğini belirten Tükel, hukuksal bir dayanağı olmayan güvenlik soruşturmalarının kaldırılması gerektiğini, güvenlik soruşturmaları nedeniyle bekletilen ve bu soruşturmalar olumsuz geldiği için ataması yapılmayan tüm hekimlerin görevlerine başlatılması gerektiğini ifade etti.

“Her 14 Mart döneminde ‘Hekimlere müjde’ başlığı altında verilen sözler tutulmadı”

Yıllardır sağlık çalışanlarının sorunlarını dile getirdiklerini söyleyen Tükel, “Her 14 Mart’ta taleplerimize uygun düzenlemeler yapılacağına ilişkin sözler veriliyor. Ancak, bugüne kadar Sağlık Bakanlığı ve hükümet yetkilileri tarafından, özellikle de 14 Mart dönemlerinde ‘Hekimlere müjde’ başlığı altında verilen sözler tutulmadı. Taleplerimizi bu 14 Mart’ta bir kez daha dile getiriyor, acilen karşılanmasını istiyoruz” dedi.

Tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart’ını kutlayan Tükel, sözlerini “Hepimiz için yaşanabilir bir doğa, barış içinde bir yaşam, iyi hekimlik yapabildiğimiz bir sağlık ortamı diliyorum. Tüm meslektaşlarımızı, birlikteliğimiz ve dayanışmamızdan gelen güçle, hekimlik değerleri ve etik ilkeler ışığında sağlık alanındaki mücadelemizi yükseltmeye davet ediyorum” şeklinde bitirdi.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus