13 milyon gencimiz var: Dörtte biri işsiz ve eğitimsiz, iş bulanların yarısı hizmet sektöründe çalışıyor

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye’nin genç nüfusuna ilişkin istatistikleri yayınladı. Buna göre, Türkiye nüfusunun yüzde 15,8’ini, 15-24 yaş grubundaki gençler oluşturuyor. Bu oran, Türkiye nüfusunun 2018 yılı sonu itibariyle 82 milyon 3 bin 882 olduğu dikkate alındığında, 12 milyon 971 bin 396 kişiye karşılık geliyor. Genç nüfusun yüzde 51,2’si erkek, yüzde 48,8’i ise kadın.

Nüfus projeksiyonlarına göre, Türkiye’nin genç nüfus oranının 2040 yılında yüzde 13,4, 2060 yılında yüzde 11,8 ve 2080 yılında yüzde 11,1 olması öngörülüyor.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il Hakkâri

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2018 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 25,4 ile Hakkâri oldu. Bu ili, yüzde 23,5 ile Şırnak ve yüzde 22,7 ile Siirt izledi. 

Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla yüzde 12,8 ile Muğla, yüzde 13 ile Balıkesir ve yüzde 13,5 ile İzmir oldu.

Gençlerde işsizlik oranı yüzde 20,3

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre, gençlerde işsizlik oranı, 2017 yılında yüzde 20,8 iken 2018 yılında yüzde 20,3 olarak gerçekleşti. 

Genç erkeklerde işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,2 puan azalarak yüzde 17,6 olurken, genç kadınlarda bu oran bir önceki yıla göre 0,8 puan azalarak yüzde 25,3 oldu.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı ise 2018 yılında yüzde 24,5 olarak belirlendi. Bu oran genç erkeklerde yüzde 15,6, genç kadınlarda ise yüzde 33,6 oldu. 

Gençlerin yarısı hizmet sektöründe çalışıyor

Genç istihdamı sektörlere göre incelendiğinde ise istihdam edilen gençlerin yüzde 16,6’sının tarım sektöründe, yüzde 30’unun sanayi sektöründe, yüzde 53,3’ünün ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü. 

İstihdam edilen genç erkeklerin yüzde 14,1’inin tarım sektöründe, yüzde 36’sının sanayi sektöründe, yüzde 49,9’unun hizmet sektöründe yer aldığı görülürken, genç kadınların yüzde 21,8’inin tarım, yüzde 17,9’unun sanayi, yüzde 60,4’ünün ise hizmet sektöründe yer aldığı belirlendi.

Gençlerimizin neredeyse tamamı internet kullanıyor

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre internet kullanım oranı 16-24 yaş grubundaki gençler için 2017 yılında yüzde 90 iken, 2018 yılında yüzde 93’e yükseldi. İnternet kullanım oranı, 2018 yılında genç erkeklerde bir önceki yıla göre 3,6 puan artarak yüzde 96,9, genç kadınlarda ise 2,3 puan artarak yüzde 89 oldu.

Gençlerin yarısı mutlu

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, 2018 yılında kendisini mutlu olarak beyan eden 18-24 yaş grubundaki gençlerin oranı yüzde 55,4 oldu. Mutluluk oranı, 2018 yılında genç erkeklerde yüzde 53,5, genç kadınlarda ise yüzde 57,2 olarak gerçekleşti

Gençlerin mutluluk kaynağı olan değerlerde ilk sırayı ise yüzde 50,5 ile sağlık aldı. Bunu, yüzde 20 ile başarı, yüzde 18,9 ile sevgi izledi. Genç erkeklerde ve kadınlarda mutluluk kaynağı olan değerlerde ilk sıra değişmezken ikinci sırada erkeklerde yüzde 23,8 ile başarı, kadınlarda yüzde 23 ile sevgi yer aldı. Erkeklerin mutluluk kaynağı olan değerlerde üçüncü sırayı yüzde 14,9 ile sevgi, kadınlarda ise yüzde 16,1 ile başarı aldı.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus