İki Satır (9): Türkiye’nin kesik damarları – Kaz Dağları, İznik, Fatsa, Munzur…

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Türkiye’de ne çevreyi tahrip eden madencilik faaliyeti yeni, ne de buna karşı tepkiler. Bergama’daki altın madeni faaliyetinden beri pek çok yerde çevre merkezli protestolar yapıldı, yapılıyor. Ancak Kaz Dağları’nın bu denli yaygın bir tepki toplamasının nedeni, iktidara yönelik genel öfkenin de bir ifadesi. Özellikle inşaat ve kamu ihaleleri ile başlayan büyük talana ve belli şirketlerin zenginleştirilmesine yönelik öfke, şimdi de rant kaynağı olarak öne çıkan madencilik üzerinden çevre konusunda kendini gösteriyor. Dolayısıyla tepkileri sadece çevre ile sınırlı görmemek de lazım. AKP’nin genel olarak ekonomi politikalarına bir tepki bu. İktidar da ekonomik krizin daha da yakıcı hale getirdiği yeni kaynak ihtiyacını en hızlı madencilik alanından giderebileceğini düşündüğü için bu denli hoyratça ve hızlı biçimde çalışmalara hız verdi. Ancak madencilik üzerinden bir sermaye birikimine yönelmek ve yabancı tekellere kâr transferini artırmanın ülkedeki krizi de yıkımı da hızlandıracağı muhakkak. Latin Amerika tarihi, iktidar-yerli sermaye-yabancı tekeller üzerinden yürüyen madencilik faaliyetlerinin nelere yol açtığının ve açacağının en güzel örneğidir.

https://soundcloud.com/medyascopetv/iki-satir-9-turkiyenin-kesik-damarlari-kaz-daglari-iznik-fatsa-munzur

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus