Atlı fayton tartışması büyüyor: “İmamoğlu seçim vaadini yerine getirmeli”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Adalar Ulaşım Çalıştayı’na atlı fayton tartışması damga vurdu. Çalıştayda atlı faytonların dönüştürülmesi, koşulların düzeltilmesi, alternatif yollar belirlenmesi üzerinde durulurken hayvan hakları savunucuları bir açıklama yayımlayarak çalıştayı hükümsüz bulduklarını, hiçbir koşul gözetilmeden atlı faytonların kaldırılması gerektiğini belirtti.

Atlı faytonlar tartışılmaya devam ediyor. Geçen çarşamba günü gerçekleştirilen Adalar Ulaşım Çalıştayı’nda da bu konuda farklı görüşler öne sürülmüş, bazı katılımcılar Adalar’da yaşayanların faytonları istediğini savunurken hayvan hakları savunucuları buna karşı çıkmıştı.

Hayvan hakları savunucuları bugün bir açıklama yayımlayarak çalıştayın kendileri açısından hükümsüz olduğunu açıkladı ve tek taleplerinin atlı faytonların kaldırılması olduğunu bir kez daha dile getirdi. “Gerek verilen sözler gerekse kamunun konuyla ilgili beklentisi ve değerlendirmesi göz önüne alındığında, gerçekleştirilen çalıştayın içeriğinin ve sonucunun önceden yapılandırıldığı ortadadır” denilen açıklamada faytonlara neden karşı çıkıldığı 10 madde ile sıralandı.

İmamoğlu seçim vaadini yerine getirmeli

Hayvan hakları savunucularının faytonlara karşı çıkma gerekçeleri şöyle:

1- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 20 Haziran’da verdiği bir röportajda, fayton uygulamasına son verileceğini ve elektrikli faytonların kullanıma gireceğini söyledi. Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu’nun “Oylarımız Hayvanlar İçin” kampanyası kapsamında “Söz Veriyorum” taahhütnamesini de 27 Mart’ta imzaladı. Bu seçim vaadini yerine getirmesi gerekirken, yaz boyu konuyu sürüncemede bıraktı, atlar bu arada zulüm görüp ölmeye devam ederken çalıştay düzenletip konuyu yeniden tartışmaya açtı. Bu kabul edilemez bir durumdur.

2- Çalıştay ile ilgili olarak sosyal medya duyurularında, “Atlı faytonlar konusunda tarafları buluşturuyoruz” denilmiş ama konu ile ilgili örgütlerin tümü davet edilmediği gibi, bu konuda mücadele eden aktivistler ve akademisyenlerin önemli bölümü yok farz edilmiştir.

3- Hayvan hakları savunucularının bir kısmı, kendi inisiyatifleriyle çalıştaya katılmış ve toplantı sırasında faytonların kalkması için taleplerini dile getirmiştir. Ancak toplantı sonundaki sunumlarda bu görüşlere yer verilmemiştir.

4- Çalıştay sonrasında medyaya yansıyan haberlerde de hayvan hakları ve özgürlüğü savunucularının/aktivistlerinin görüşleri geri plana atılırken, atlı faytonlarla ilgili koşulların iyileştirilerek korunması yönünde tercihler öne çıkarılmıştır. Çalıştaydan “Adalılar atlı faytonları istiyor” gibi bir sonuç çıktığı yönünde basında yer alan haberler ise tamamen yanlıdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü dünkü çalıştayda Adalılar’ın bir kısmı atlı faytonları desteklediğini beyan ederken, birçok Adalı da tamamen kaldırılmasını talep etmiştir. 

5- Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, çalıştayın amacının atlı faytonları devam ettirmek ve bunu “halkın tercihi” gibi yansıtmak olduğu ortadadır. Böylelikle hayvan zulmüne karşı olanların tepkisi bastırılmak istenmiştir.

6- Yaşadığımız bilim ve teknoloji çağında Adalar’ın atmosferine uygun, çevreci ve çağdaş çözümler mevcutken, hayvan sömürüsü turistik rant ve nostalji gibi gerekçelerle devam ettirilmek istenmektedir. Her yıl sadece Adalar’da yüzlerce atın fayton zulmü ile can verdiği ortadayken, atlı faytonların Adalar’ın simgesi olduğu söylenebilmektedir!

7- Adalar’da atlı faytonların kalmasını isteyenlerin olduğu söylenirken, kalkmasını isteyenlerin taleplerine kulak tıkanmıştır. Çalıştayın kapanışında ifade edilen çözüm önerileri kısmında atlı faytonların tamamen kaldırılması gerektiği sadece bir cümle ile geçiştirilmiş, atlı faytonların neden kaldırılması gerektiğine dair etik, bilimsel ve hukuki gerekçelere yer verilmemiştir. 

Atları birer “mal”a, ulaşım aracına indirgeyen ve çalıştaya hakim olan bu insanmerkezci yaklaşım, Adalar’ın doğasının da kısa süre içinde tahrip edilmesi ve Ada ekosisteminin tümüyle yıkıma uğratılmasını kaçınılmaz kılacaktır.

8- Hayvan hakları ve özgürlüğü savunucularının/aktivistlerinin, insan gibi bilinç sahibi duyarlı canlı olan atlara yapılan bu eziyeti kabul etmesi olanaklı değildir. 

9- Adalar’daki faytonların çok büyük bir kısmı turistlere tahsis edilmiş durumdadır. Ada halkının önemli bölümü atlı faytonları kullanmamaktadır. Bu bir rant kapısı haline gelmiştir. 

10- Bütün bu nedenlerle çalıştay bildirgesine şerh düştüğümüzü kamuoyuna duyuruyoruz.

Açıklamanın son bölümünde ise hiçbir koşul gözetilmeden atlı faytonların kaldırılması talep edildi.

Metni imzalayan kurumlar: Adalar Savunması, Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu, Bursa Vegan İnisiyatifi, Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu (DAYANIŞMAFED), Dört Ayaklı Şehir, Ekoloji Topluluğu, Empati Derneği, Empati Hayvan Hakları Eğitimi ve Şiddetsizlik Platformu, Eskişehir Vegan İnisiyatifi, Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), Hayvan Hakları ve Etiği Derneği, Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi, Hayvanlara Adalet Derneği, Hayvanlara Özgürlük Cephesi, Hayvanlarla Dayanışma İnisiyatifi (HAYDİ), İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, İstanbul Vegan İnisiyatifi, İTÜ Vegan Topluluğu, İzmir Vegan İnisiyatifi, Patili Canlar Derneği (PADER), Veganizm Özgürlüktür, Yaşam ve Dayanışma Yolcuları, Yeşil Direniş, Yeşil Öfke Ekoloji Kolektifi, Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus