İBB avukatları, Haydarpaşa ve Sirkeci garları ihalesinin iptali için dava açtı ve suç duyurusunda bulundu

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrısı üzerine avukatlar, Haydarpaşa ve Sirkeci garları ihalesinin iptali için Bölge İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Avukatlar, ihaleyi yapanlar hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının bir bölümü ihaleye açılmış, 4 Ekim’de görülen birinci etap görüşmesinin ardından İBB ve Hezarfen Danışmanlık şirketinin 15 gün içinde pazarlık için bir sonraki toplantıya çağrıldığı duyurulmuştu. İBB, konsorsiyum olarak katıldığı ihalenin ikinci toplantısına çağrılmazken, ihale aylık 350 bin TL karşılığında Hezarfen şirketine verilmişti.

İBB, iştiraklerinin ihaleden elenmesini yargıya taşındı. Süreci sıradan bir şekilde takip etmeyeceklerini belirten İmamoğlu’nun avukatlara çağrı yapmasının ardından bugün avukatlar, Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurarak ihalenin iptalini istedi. Avukatlar daha sonra da ihaleyi gerçekleştirenler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Avukatlar, ihalenin yasal mevzuata, kamudan yana idari tasarruf anlayışına, İstanbul’un ve 16 milyon İstanbullu’nun çıkarlarına aykırı sonuçlandığını savundu. TCDD’nin büyük bir yanlışa imza attığını ifade eden İBB avukatları, iptal talepleri ile suç duyurularını özetle şu gerekçelere dayandırdı:

“İlk işleme aykırı ikinci bir işlem yapılmıştır”

“Haydarpaşa ve Sirkeci gar alanları ihalesi de TCDD Kiralama Yönetmeliği’nde belirtilen Kapalı Teklif Usulü’ne göre yapılmıştır. Yönetmelikte, diğer ihale usullerine ilişkin hükümlerde, ‘Netice alınamaması ya da yeterli istekli bulunamaması gibi hallerde pazarlık usulüne başvurulabileceği’ kurala bağlanmış olmakla birlikte, ‘Kapalı Teklif Usulü’ için böyle bir imkan öngörülmemiştir. Yönetmeliğin 40. maddesinde, ‘Kapalı Teklif Usulü’ sonunda TCDD’nin ne tür kararlar alabileceği de hükme bağlanmıştır ve bunlar arasında, pazarlık usulüne göre ihaleyi devam ettirmek yoktur. İdare hukuku bakımından burada ‘esaslı bir usul sakatlığı’ olduğu anlaşılmaktadır. İBB iştiraklerinin oluşturduğu iş ortaklığı ile Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi’nin pazarlık görüşmesi için çağrılacakları açıklanmıştır. Ancak, pazarlığın yapılacağı gün, İBB iştiraklerinin oluşturduğu iş ortaklığı ihale dışı bırakılmış ve ihale Hezarfen Danışmanlık Ltd. Şti’ne verilmiştir. Sonradan, İBB iştiraklerinin ortaklığının yetersiz bulunması, komisyonun ilk işlemine aykırı ikinci bir işlem yapması anlamına gelmektedir. Bu durum idare hukuku bakımından, tipik bir konu unsuru sakatlığıdır. Bu yönde Danıştay kararları bulunmaktadır.”

“Zarflar açılmış ise ihale yeterliliği vardır”

Avukatlar, yaptıkları açıklamada ihale komisyonunun İBB’yi eleme kararına da madde madde karşı çıktı: “Ayrı ayrı iş deneyimi belgesinin aranması komisyonun yorumudur, herhangi bir hukuk kuralına dayanmamaktadır. Bu noktada şu bilgi de önemlidir: Şartnamede 4 milyon TL iş deneyim belgesi istenirken Kültür A.Ş., son bir yıllık iş deneyim belgesi olarak 274 milyon 798 bin 951,77 TL sunmuştur. Diğer şirketlerde iş deneyim belgesi aranma zorunluluğuna dayanılarak, ihale dışı bırakma kararı hukuka aykırıdır.”

TCDD Kiralama Yönetmeliği’nin 38. maddesinin örnek gösterildiği açıklamada, “Teklif zarfları açılmış ise ihale yeterliliği vardır. İBB’nin teklif zarfı, evrak yeterli görüldüğü için 4 Ekim günü yapılan ihalede açılmıştır. Ancak 18 Ekim tarihli ikinci ihalede elenme kararı verilmiştir. Bu açıkça, hukuka aykırı bir uygulamadır” tespitine yer verildi.

Kelime farklılığına da itiraz

Avukatların açıklamasında, “müşterek ve müteselsil” yerine “ortaklaşa ve birlikte” ifadelerinin de ihaleden men sebebi olarak sayıldığı vurgulanırken şöyle denildi: “Aynı anlama gelen bir ifade yazılmış olduğu halde ‘müşterek ve müteselsil’ ibaresinin geçerlik şartı olarak aranması, en temel hukuk ilkelerinden olan dürüstlük kuralına aykırıdır. Ayrıca, Borçlar Kanunu’nun 19. maddesinde, ‘Bir sözleşmenin türünün ve içeriğinin belirlenmesinde ve yorumlanmasında, tarafların yanlışlıkla veya gerçek amaçlarını gizlemek için kullandıkları sözcüklere bakılmaksızın, gerçek ve ortak iradelerinin esas alınacağı’ kurala bağlanmıştır.”

Son olarak da Hezarfen Danışmanlık’ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile görüşmesi ihale iptali talebi için gerekçe gösterildi: “Hezarfen Danışmanlık şirketinin temsilcilerinin ihale komisyonunun bağlı bulunduğu bakanlık ile görüşmeleri basına yansımıştır. Bu görüşmeler üzerine, ihalenin bozulması ve yeni bir ihale açılması gerekirdi. Buna uyulmamış olması idare hukukuna göre esaslı bir usul sakatlığıdır.”

Tarihi yerleri korumak İBB’nin görevi

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin (o) bendi, “tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunması” görevini büyükşehir belediyelerine veriyor. Haydarpaşa ve Sirkeci garları ihalesine konu olan taşınmazların korunması, doğrudan İBB’nin görevi. Avukatlar, bu kanuni düzenlemeye aykırı biçimde kiralama ihalesi açılması yönündeki idari işlemin de kanuna aykırı olduğunu öne sürdü.

İBB ayrıca, Hezarfen’in gösterdiği 20 milyon TL’lik ekipman belgelerinin şartları taşımadığı gerekçesiyle itiraz etti ve bu itiraza TCDD yanıt vermedi. İtirazın dayanağı ise, şirketin KDV’li envanterinin şartnamedeki hükümlerle uyuşmamasıydı.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus