Çevre ve Şehircilik Bakanı haklı mı, İstanbul Boğaziçi’nde yetkili kim?

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un “İBB’den yetki alınmıyor, Boğaziçi’nde imar planı yapma yetkisi zaten İBB’de değil” sözleri “İstanbul Boğaziçi’nde yetki kimde?” tartışması başlattı.

İstanbul’da, Boğaziçi için hazırlanan teklife göre kurulacak Boğaziçi Başkanlığı, tüm imar işlerinde yetkili olacak ve imar planlarını hazırlamak, arazi ve arsa düzenlemesi, mevzuata aykırı binaların yıkımı gibi kararlar Boğaziçi Başkanlığı tarafından alınacak.

Halihazırda yürürlükte olan Boğaziçi Kanunu‘na göre yetkili olan üç kurul var. Bunlar, Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu, Boğaziçi İmar İdare Heyeti ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü. Düzenleme hayata geçerse, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun İmar İdare Heyeti ve İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu’ndaki yetkisi elinden alınacak ve İBB’ye bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü işlevsiz kılınacak.

Yetki İBB’de değil mi?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuyla ilgili yaptığı açıklamada, imar planı yapma yetkisinin İBB’de değil, halen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu‘nda olduğunu söyledi. Ancak Boğaziçi Kanunu’nda da belirtildiği üzere imar planları İBB tarafından hazırlanarak Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ve Büyükşehir Belediye Başkanının onayından sonra Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu onayıyla yürürlüğe giriyor. Değişiklikle birlikte, bu aşamalar ortadan kaldırılacak ve bir imar planının hazırlanması, karara bağlanmasında görev ve yetkileri bulunan İBB ve İBB Meclisi kararları işlevsiz kılınacak. Bunun yerine tüm kararla, yeni kurulacak Boğaziçi Başkanlığı tarafından alınacak.

Yetki karmaşası hakkında daha fazla bilgi için Boğaziçi’nde yetkili olan üç organın görevlerini, kapsamını ve içerisinde yer alan üyeleri açıklamak gerekiyor:

1- Boğaziçi İmar Müdürlüğü, İBB’ye bağlı kamu tüzel kişiliğine sahip. Boğaziçi’nde faaliyetlerin planlanması, koordinesi ve uygulanmasından, alanın korunmasından sorumlu. İmar uygulama programlarını ve diğer planları hazırlamak, İBB Başkanlığı’na sunmakla görevli. Yine, ilgili bütçeyi hazırlayarak İmar İdare Heyeti’ne sunmak da müdürlüğün görevleri arasında. İmar uygulamaları, ruhsat ve izin işlemleri, yapıları ve inşaatları kontrol etmek, imar mevzuatına aykırı yapılar hakkında alınan yıkım kararlarını uygulamak Boğaziçi İmar Müdürlüğü’ne aittir.

2 – Boğaziçi İmar İdare Heyeti, İstanbul Valisi’nin başkanlığında İstanbul Belediye Başkanı, İstanbul İl Hukuk İşleri Müdürü, İl İmar Müdürü, İl Sağlık Müdürü, Defterdar, Boğaziçi İmar Müdürü, İstanbul Belediyesi İmar Müdürü, vali ve belediye başkanının tayin edecekleri birer uzman, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu Başkanı, Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenecek ilgili bilim dalı öğretim üyesi olmak üzere on iki üyeden oluşur. Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün mali yardım isteklerini görüşme, kamu yatırımlarını planlama, Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından gündeme getirilen konuları görüşme konularında yetkilidir.

3 – Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı başkanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanından oluşur. İmar planlarını görüşme ve kabul etme, imar planlarını onaylama, kamu yatırımlarını planlama ve bakanlar kurulunun onayına sunma, mali yardım isteklerini inceleme ve karara bağlama yetkilerine sahiptir.

Bakanlığın plan yetkisi yok

Tam olarak imar planı hazırlamak, yürürlüğe girmesi ve gerekli prosedürün uygulanması konusunda geçmişte yaşanan bir örnek mevcut. Üçüncü Köprü ayakları ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun Boğaziçi öngörünüm bölgesi içinde yer alan imar planına dair, TMMOB Şehir Plancıları Odası ve Mimar Odası 2015 yılında dava açmıştı. İdare mahkemesi de bu davaya bağlı olarak, Boğaziçi geri görünüm ve etkilenme bölgesinde plan yapma yetkisinin İBB’ye ait olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ise bu konuda hukuki yetkisinin olmadığı yönünde karar vermişti. Mahkeme, Boğaziçi alanında kalan bölümlerde yapılacak planların Boğaziçi Kanunu hükümleri ve sıralamasına göre yapılması gerektiğini açıkça belirtmişti. Bununla ilgili Kuzey Ormanları Savunması da bir açıklama yaparak Üçüncü Köprü inşaatının durdurulmasını talep etmişti.

Boğaziçi alanında yer alan kısımda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın resen (kimseye danışmadan, kendi başına) plan yapma yetkisi bulunmuyor.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus