Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşamanın ayrıntıları açıklandı: Okul öncesinde haftada beş gün yüz yüze eğitim yapılacak

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planı doğrultusunda 12 Ekim’de başlayacak olan ikinci aşamanın detaylarını paylaştı. 81 ile gönderilen yazıyla duyurulan ayrıntılara göre, eğitime uzaktan devam edecek öğrencilerin velilerinden yazılı onay alınacak.

MEB’in açıklamalarına göre, yüz yüze ve uzaktan eğitimde ikinci aşamada, ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar ile ortaokul 8. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati (2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7) yüz yüze yapılacak. Lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yüz yüze olacak.

Sınıflar sosyal mesafe için öğrenci mevcuduna göre gruplara ayrılacak. Bütün derslerin süresi 30 dakika, teneffüsler ise 10 dakika olacak. İlkokullarda ve ortaokul 8. sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri düzenlenebilecek.

Okul öncesi eğitim haftada 5 gün

Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında, haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacak.

Köylerde ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde il hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe millî eğitim müdürlükleriyle işbirliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda derslerin tamamı yüz yüze işlenecek. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokulların tamamında dersler yüz yüze eğitimle verilecek.

İlkokul ve ortaokullarda Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, yabancı dil dersleri yüz yüze eğitim yoluyla yapılacak. İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, yabancı dil, Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze işlenecek.

Lise hazırlık sınıflarında ve 12. sınıflarda ise haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve meslekî derslerden okul yönetimince belirlenenler yüz yüze eğitimle, bunların dışında kalanlar ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.

Uzaktan eğitimde veliden onay alınacak

Yüz yüze eğitim dışında kalan dersler uzaktan eğitimle tamamlanacak. Uzaktan eğitimde ders süresi 30 dakika olacak. Öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimleri tarafından alınacak.

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak. Okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitimle derslerine devam ederek müfredattan sorumlu olacak.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus