Sayıştay raporu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda usulsüz ihale yapıldı, iki karavana 2 milyon 750 bin TL, araç kiralamaya 296 bin 500 TL verildi

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Sayıştay’ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait 2019 denetim raporuna göre, bakanlıkta taşınmazlara ait kayıtlar düzgün tutulmadı, üç projede usulüne aykırı olarak 21/b maddesi uyarınca ihaleye çıkıldı, yurtiçinde daha ucuz olmasına rağmen yurtdışından 2 milyon 750 bin TL’ye iki karavan alındı, araç kiralama için 296 bin 500 TL ödendi.

Sayıştay’ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait denetim raporlarında hazine taşınmazlarına ait bakanlığa ödenmesi gereken bedellerin kayıt altına alınmadığı, mali tablolarda yer almadığı ortaya çıktı. Raporda Milli Emlak Otomasyon Projesi’nden (MEOP) elde edilen verilere göre, 2019 yılı içinde kesinleşip hesaba kaydedilmesi gereken 390 milyon 18 bin 45 TL’lik tutarın 5 milyon 401 bin 895 TL’sinin kaydedildiği yer aldı. Gelir İdaresi Başkanlığı’na takibi ve tahsili yapılmak üzere gönderilen 295 milyon 422 bin 468 TL’lik tutarın ise hesaba 660 bin 518 TL olarak geçirildiği tespit edildi.

2019 yıl sonu itibarıyla MEOP sisteminde kayıtlı olan ve hazineye ait 3 milyon 957 bin 37 taşınmaz bulunurken bakanlığın envanterinde bu sayı 2 milyon 702 bin 847 olarak belirtildi. Yani 1 milyonun üzerindeki taşınmazın kaydı bakanlık tarafından tutulmadı. Kamu idarelerine tahsis edilen 615 bin 327 taşınmazın muhasebe bilgileri ise varlık hesaplarında raporlanmadı.

Bakanlık, üç projede 21/b maddesine göre ihale yaptı 

Raporda, bakanlık tarafından tercih edilen Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesiyle ihaleye çıkılan üç projede usulsüzlük tespit edildi. Kanunda 21. maddenin b bendinde pazarlık usulüyle ihaleye çıkılmasındaki özel haller şöyle sıralanıyor: “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması…” 

Önceden beklenen, bilinen olaylarla, öngörülebilir ihtiyaçlar için bu madde kapsamında ihaleye çıkılmaması gerekiyor. Fakat 1 milyar 31 milyon 328 bin TL bedeli olan Yargıtay Başkanlığı Hizmet Binası yapım işinde, 328 milyon 200 bin TL’lik Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonu yapım işinde ve 12 milyon 900 bin TL’lik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kreş Anaokulu Binası yapım işinde bu maddeyle ihaleye çıkıldı. 

Sayıştay raporunda, Yargıtay’ın altı farklı binada uzun süredir faaliyette olduğu ve öngörülemez, olağandışı bir durumun sözkonusu olmadığı, CSO Konser Salonu’nun yapımında ise feshedilen ilk ihaleyle son ihalenin arasında 281 gün olduğu, 1996 yılından itibaren yapımı devam eden bu işin ivedilikle sonuçlandırılmasını gerektirecek şartların sağlanmadığı yer aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kreş Anaokulu binasının yapımında ise yine ani ve beklenmeyen bir durumun olmadığı belirtildi. 

Sayıştay: “Karavanlar, yurtiçinde daha ucuza alınabilirdi”

Bakanlık tarafından pazarlık usulüyle yapılan ihale sonucu iki adet karavan alındı. Maliyeti 2 milyon 750 bin TL olarak açıklanan iki karavan için teklif veren dört firmadan sadece birinin karavan işiyle ilgilendiği, kalan bütün firmaların temel faaliyet alanının öğrenci personel taşımacılığı, araç kiralama ya da transfer hizmeti olduğu ortaya çıktı. Bunun yanı sıra bakanlık, yurtiçinde aynı özellikleri taşıyan karavan olmadığı gerekçesiyle karavanın yurtdışından alındığını açıklarken Sayıştay, Türkiye’de karavan üretimi alanında faaliyet gösteren birçok firma olduğunu, karavanın yurtiçinde daha düşük bir maliyetle temin edilebileceğini açıkladı.

Sekiz araç 296 bin 500 TL’ye kiralandı

Sayıştay raporunda bakanlık bünyesinde gerçekleştirilen toplantılara, kongrelere, araç kiralanmasına, faaliyetlere ve araç-gereçlere harcanan bedeller de açıklandı. Buna göre;

  • İstanbul Yerel Yönetimler Kongresi ve Sergisi’ne 145 bin TL,
  • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Performans Değerlendirilmesi Raporu Resmi Tanıtım Toplantısı Organizasyonu’na 405 bin TL,
  • Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı Toplantısı’na 395 bin 500 TL,
  • Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığı Bilgisayar İleri Seviye Eğitimlerinin Dijitalleştirilmesi’ne 90 bin TL,
  • 30. Emlak Profesyonelleri Gayrimenkul Etkinliği için Şoförlü Araç Kiralanması’na 296 bin 500 TL harcandı.

Araç kiralamayla ilgili olan harcama, Fransa’nın Cannes şehrinde 12-15 Mart 2019 tarihleri arasında, yani dört gün için yapıldı. Toplam sekiz aracın kiralanması için bakanlığın kasasından 296 bin 500 TL çıktı. Bakanlık bünyesinde ortalama 4 dakikalık dört farklı tanıtım filmi için de toplam 260 bin TL ödendi.

Bakanlık, Malazgirt Zaferi yıldönümü etkinliği için 145 bin 500 TL harcarken 42 bin bez çanta için 288 bin 600 TL, 5 bin puzzle için 66 bin 500 TL, 2 bin sepet için 86 bin TL, 2 bin 600 termos bardak için 88 bin 500 TL ödendi.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus