AĞ-DA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kapasite Geliştirme Atölyeleri, YouTube üzerinden yayına başladı

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Ankara Dayanışma Akademisi (ADA) ve Birarada Derneği’nin yürütücülüğünde yapılan ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen “Dayanışma Akademileri Ağı Aracılığıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Geliştirme Projesi” birinci yılını doldururken çok sayıda atölye içeriğini erişime açtı.

Proje kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan 75 akademisyen ve kadın hakları ve LGBTİ+ hakları alanında çalışan 43 sivil toplum örgütü bir araya gelerek, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı’nı (AĞ-DA) oluşturmuştu. AĞ-DA’nın yaz aylarında gerçekleştirdiği Toplumsal Cinsiyet Araştırmalarında Veri Toplama ve Veri Analizi atölyeleri ile Finansal Sürdürülebilirlik Atölyesi’nde yer alan seminerlerin içeriklerinden oluşturduğu 11 video kaydı, ağın YouTube kanalı üzerinden erişime açıldı.

Videoların tamamı AĞ-DA’nın YouTube kanalından veya web sitesinden izlenebiliyor.

Şimdiye kadar yayınlanan atölye kayıtlarının başlıkları ve içerikleri ise şöyle:

  1. Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarının Epistemolojik Temelleri ve Kuramsal Ayrışmalar – Eser Köker

Eser Köker, farklı kuram ve metodolojilerin karşılaşma, birbirini etkileme biçimleri ile feminist hareketlerin politik yönelimleri arasında bağlantıları, kurmanın tarihsel ve toplumsal bağlamı içerisinde ele alıyor.

  1. Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Metodolojisi – Eser Köker

Eser Köker, toplumsal cinsiyet araştırmalarında metodoloji tartışmalarını ele alıyor.

3. Toplumsal Cinsiyet Araştırmalarında Nicel Veri Toplama Teknikleri 1 – Melek Göregenli

Melek Göregenli, niteliksel ve niceliksel yöntemlerin farklarını tartışarak, niceliksel yöntemin aşamalarını ve kullanılan teknikleri ele alıyor.

4. Toplumsal Cinsiyet Araştırmalarında Nicel Veri Toplama Teknikleri 2 – Melek Göregenli

Melek Göregenli, toplumsal cinsiyet araştırmalarında nicel veri toplama tekniklerini ele alıyor.

5. Niceliksel Araştırmalarda Verilerin Çözümlenmesi – İnan Özdemir Taştan

İnan Özdemir Taştan, toplumsal cinsiyet araştırmalarında niceliksel verilerin çözümlenmesinde kodlama, temel istatistik analizleri ve verileri grafik ve tablo olarak aktarma konularını ele alıyor.

  1. İkincil Verilere Erişim ve Bu Verilerin Çözümlenmesi – İnan Özdemir Taştan

İnan Özdemir Taştan, toplumsal cinsiyet araştırmalarında ikincil verileri tanıma, bunlara erişme, ikincil verilerle ne tür araştırmalar yapılabileceği ve ikincil verilerle çalışmanın avantaj ve dezavantajları konularını ele alıyor.

  1. Niteliksel Veri Çözümlemesi – İnan Özdemir Taştan

İnan Özdemir Taştan, niteliksel verilerin karakteri ve bu verilerin çözümlenmesindeki ana aşamaları (verileri okuma, kodlama, analitik hatırlatma notları yazma, raporlama vd.) hakkında bilgi veriyor.

  1. Post yapısalcı Feminist Söylem Çözümlemesi – Meral Camcı

Meral Camcı, söylem çözümlemesi yaklaşımlarına tarihsel ve kuramsal bir giriş yaparak temel kavramları, çalışmaları ve tartışmaları ele alıyor.

9. Veri Çözümlemede İstatistiksel Araçlar – Mustafa Kemal Coşkun

Mustafa Kemal Coşkun, SPSS paket program ile veri girişi ve veri analizi konularını anlatıyor.

10. Kamu Bütçesi, Eşitsizlikler ve Toplumsal Cinsiyet – Yelda Yücel

Yelda Yücel, bütçelemenin temellerini, eşitlik ve toplumsal cinsiyet temelli bütçelemenin esaslarını göstergelerle aktarıyor.

11. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme – Yelda Yücel

Yelda Yücel, toplumsal cinsiyet duyarlı bütçelemenin nasıl inşa edilebileceğini Türkiye ve dünyadan örneklerle anlatıyor.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus