Partilerin gençlik kolları, sosyal medyayı nasıl kullanıyor?

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES), Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin de desteğiyle, siyasi parti üyesi gençlerin sosyal medya kullanım pratiklerini ve sosyal medyanın, gençlerin siyasetini nasıl etkilediğini inceledi.

Doç. Dr. Gülüm Şener, Doç. Dr. Hakan Yücel ve Umur Yedikardeş tarafından gerçekleştirilen araştırmada Haziran-Kasım 2018 dönemi mercek altına alındı. Araştırmada, AKP Gençlik Kolları, HDP Gençlik Meclisi, CHP Gençlik Kolları ile Ülkü Ocakları’nın sosyal medya kullanımını anlamak için parti üyesi gençlerle görüşmeler yapıldı, gençlik kollarının sosyal medya hesapları incelendi.

Raporun tamamı aralık ayı içerisinde TÜSES üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak. TÜSES araştırmasında önce çıkan noktalar şöyle:

Yüz yüze siyaset hâlâ geçerli

Partilerde siyaset yapan gençler insanlarla yüz yüze temas kurmanın etkisini hâlâ koruduğunu ve dijital siyasetle birlikte yürümesi gerektiğini düşünüyor. Gençlere göre dijitalden yürütülen siyasetin hem avantajları hem de dezavantajları var. Avantajı, siyasi mesajların daha az maliyetle ve kolayca geniş kitlelere aktarılması, kolay erişilebilir olması; dezavantajları ise fişlenme olasılığı, kullanıcıların genellikle kendi görüşlerine yakın hesapları takip etmelerinden dolayı siyasi fikirlerinde değişim olmaması ve trolcülük.

Gençler etkin oldukları sosyal ağları alternatif bir siyasi katılım aracı olarak kullanarak eskisine göre parti yönetimine daha kolay ulaşıyor, parti siyaseti üzerinde daha etkili olabiliyor. Bu durum gençlerin siyasete katılımı açısından önemli bir etken.

En aktif mecralar: Twitter ve Facebook

Siyasi partilerin gençlik kollarının kurumsal sosyal medya hesapları incelendiğinde partili gençlerin en aktif kullandıkları iki platformun Twitter ve Facebook olduğu görülüyor. Gençler, Twitter’ın avantajlarının başında hızlı ve anlık haberleşmenin, erişim kolaylığının, bilgi ve haber paylaşımının geldiğini, siyaset ve toplumsal konularda farkındalık yaratmak için Twitter’ın en uygun sosyal medya platformu olduğunu söylüyor. Facebook’u ‘daha yaşlı’, ‘daha kapalı’ ve ‘daha gayriresmi’ bulan gençler, bu alanın da parti içi etkinlikleri yaymakta ve parti içi iletişimi güçlendirmekte işe yaradığını, partinin yaşlı kuşağı ile gençlerin burada iletişime girebildiğini, Facebook’un Twitter’dan farklı olarak uzun tartışmalara alan tanıdığını belirtiyor.

Instagram kullanıcılarının ağırlıklı olarak gençlerden oluşması, gençlik kolları için bu alanı çekici kılıyor. Youtube ise tüm partilerin gençlik kollarının etkin olamadıkları bir platform. Gençler, içerik üretiminin sürekliliği için ekip kurmaları gerektiğini, bütçe ve teknik bilgi açısından yetersiz kaldıklarını, parti yönetimlerinden bu platformu etkin kullanmaları için gerekli desteği görmediklerini belirtiyor.

AKP koordinasyonda, CHP ve HDP içerikte güçlü

Partilerin, dijital siyasete ulaşarak sosyal medya alanlarında etkili olmalarını etkileyen en baş faktör ise bütçe ve insan kaynağı. Partilere bakacak olursak bu hayli farklılık gösteriyor:

AKP Gençlik Kolları, diğer partilerden daha yaygın ve sistemli bir çalışma yürütüyor. Tanıtım Medya Birimi bulunan AKP Gençlik Kolları’nın sosyal medya stratejileri merkezden alt kademelere, il, ilçe ve mahallelere doğru, koordineli bir şekilde hayata geçiriliyor. Sosyal medya iletişimini etkin kılmak için gerekli maddi kaynaklara erişebiliyor, uzman ekiplerle çalışıp seçim dönemlerinde profesyonel yardım alabiliyorlar.

CHP Gençlik Kolları’nda ise sosyal medya ekipleri bu konuda uzman ya da deneyim sahibi, ancak küçük ve tümüyle gönüllülerden oluşan gruplar, düzensiz de olsa kampanyaları için partiden bütçe sağlayabiliyor.

HDP Gençlik Meclisleri’nin sosyal medya hesapları ise bir ekip tarafından değil, her ilçede gönüllü bir ya da iki genç tarafından herhangi bir bütçe de ayrılmadan yönetiliyor. AKP koordinasyon konusunda, CHP ve HDP’li gençler ise içerik üretmede daha güçlü.

Gençler, partinin ideolojisine ve kurumsal kimliğine uygun paylaşımlar yapmaları gerektiğini düşünüyor, sosyal medya paylaşımlarının siyasi kariyerlerini etkileyeceğine inanıyorlar. Siyasi konularda sosyal ağlarda özgürce paylaşım yapamadıklarını, paylaşımlarında çeşitli nedenlerle otosansür uyguladıklarını belirtiyorlar.

Twitter’da farklı stratejiler

Ülkü Ocakları’nın (@ISTANBULOCAK) hesabı, incelenen hesaplar arasında farklı ilçelerde düzenlenen etkinlikleri ve genç üyeleri en çok görünür kılan Twitter hesabı olarak öne çıkıyor. Gençlerin etkinliklerinin yanı sıra, siyasi hafızayı canlı tutmak için kullanılıyor. @HDPGencMeclisi hesabı da ağırlıklı olarak gençlik meclislerinin yapılmış ya da yapılacak olan etkinliklerini duyurmak için, bunun yanı sıra gözaltına alınan/tutuklanan parti üyeleri, basın mensupları için hak savunuculuğu, gündem oluşturma, çevrimiçi ve çevrimdışı eylemleri yaygınlaştırma amacıyla kullanılıyor. @akgencistanbul hesabı ise öncelikle parti liderinin etkinlikleri ve açıklamaları ile parti etkinliklerini görünür kılmayı amaçlıyor, gençlik kollarının etkinlikleri ise kendine dördüncü sırada yer bulabiliyor. @chpgencistanbul hak savunuculuğu yapmak, siyasi hafızayı canlı tutmak, gençlik kolları etkinliklerini duyurmak, gündemi yorumlamak amacıyla Twitter’ı kullanıyor.

TÜSES’e göre araştırmanın sonuçları, farklı partilerin gençlik kollarının dijital siyaset sayesinde “genç dilinin” siyasi partilerde kendisini gösterme ve gençlik kollarını daha önemli hale getirme iddiasında birleştiğini gösteriyor. Gençler, sosyal medya aracılığıyla potansiyellerini göstermelerinde eski siyaset anlayışı ve kuşak farklılığının, parti yönetimlerinin sosyal medyanın önemini tam olarak kavrayamamalarının ve gerekli ölçüde finansal ve siyasal destek sağlamamalarının engelleyici olduğu konusunda da hemfikir.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus