Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi kararı: “Suç şahsidir, yakınlarının örgüt bağlantısı kişiyi etkilemez”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi, taşeron işçi olarak çalıştığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde sürekli işçi kadrosuna geçiş talebi güvenlik soruşturması ile reddedilen bir kişi hakkında çarpıcı bir karar verdi. Suçun şahsiliği ilkesini hatırlatan Mahkeme, kararında söz konusu kişinin yakınlarının örgüt bağlantıları olmasının kişiyi etkilemeyeceğini ve güvenlik soruşturması gerekçesiyle verilen kararda hukuka uyarlılık bulunmadığını belirterek, işlemi iptal etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde taşeron işçi olarak çalışan V.E.’nin, sürekli işçi kadrosuna geçiş isteği, güvenlik soruşturmasına takıldığı gerekçesiyle reddedildi. Belediye ve Valiliğe yaptığı itirazı reddedilen V.E., avukatı Nahit Eren aracılığı ile Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi’ne kararın iptali davası açtı. Valilik savunmasında, 696 sayılı KHK ile belediye tarafından yapılan incelemesinde davacının güvenlik soruşturması sonucunun aynı KHK ile getirilen düzenleme kapsamında istihdamına engel teşkil etmesi nedeniyle başvurusunun reddedildiğini belirterek, davanın reddini istedi.

Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi, hakkında yapılan arşiv araştırmalarında davacının herhangi bir terör örgütü ile ilişiği konusunda herhangi bir işlem kaydına rastlanmadığını, güvenlik soruşturması kapsamında davacının bazı aile bireyleri hakkında istihbari mahiyetteki değerlendirmeler nedeniyle güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığını belirledi. Mahkeme kararı şöyle:

“Anayasa’nın 38. maddesinde yer alan ceza güvenlik soruşturmasının olumsuz değerlendiremeyeceği davacının terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyete bulunduğuna karar verilen yapı oluşum ve gruplara iltisakı veya irtibatı olduğu bulunduğunu ortaya koyan hukuken kabul edilebilir somut bir tespitin davalı idareler tarafından ortaya konulamadığı dikkate alındığında güvenlik soruşturmasının 2018/696 sayılı Diyarbakır Valiliği itiraz komisyonu hukuka uyarılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bunun yanında davacının işçi kadrosuna atanmamasına ilişkin yaptığı itirazın reddine ilişkin işlemin iptali edilmiş olmasının davacının doğrudan doğruya ‘sürekli işçi’ kadrosuna atanması sonucunu doğurmayacağı, dava idareler tarafından 375 sayılı KHK’nın geçici 24. maddesinin diğer hükümleri yönünden yeniden yapılacak değerlendirme sonucu davacının kadroya atanma saflarının taşınmadığı araştırılarak yeniden bir işlem tesis etmesi gerektiği açıktır. Açıklanan nedenlerle dava konusu 06.04.2018 tarih ve 696 sayılı Diyarbakır Valiliği itiraz komisyonu kararının iptaline, aşağıda dökümü yapılan 504 lira yargılama gideri ve yürürlükteki avukatlık asgari üret tarifesi uyarınca belirlenen bin 362 lira avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine varsa artan ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere 09/01/219 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus