Hrant Dink Anısına İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansı, Prof. Dr. Eleni Varikas’ın katılımıyla bugün Boğaziçi Üniversitesi’nde

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Boğaziçi Üniversitesi’nin düzenlediği geleneksel Hrant Dink Anısına İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansı Prof. Dr. Eleni Varikas’ın katılımıyla bugün (8 Ocak) düzenlenecek.  

19 Ocak 2007’de öldürülen Ermeni gazeteci Hrant Dink’i hatırlamak ve anısını yaşatmak üzere Boğaziçi Üniversitesi tarafından 2008 yılında başlatılan Hrant Dink Anısına İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansı bu yıl 8 Ocak’ta yapılacak. Geleneksel olarak insan hakları ve ifade özgürlüğü alanlarına katkıları ile varlık gösteren konuşmacılar tarafından verilen konferansa bu yıl, Paris Sosyoloji ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (CRESPPA) araştırmacısı Prof. Dr. Eleni Varikas konuşmacı olarak katılacak. 

Varikas’ın “Dünyanın Dışlanmışları: Parya Suretleri” başlıklı konuşması bugün saat 15.00’te Boğaziçi Üniversitesi, Albert Long Hall’da gerçekleştirilecek.

“Dünyanın Dışlanmışları: Parya Suretleri”

18. yüzyıldan beri “parya” metaforu sosyal grupların kaderini belirleyegelen (ve aslında herkes için geçerli ortak hukuk ilkesine ters olan) kastlaşma ve ayrıcalığın mantığını düşünmek ve eleştirmek için bir vesile oldu. Bu ifadenin ortaya çıkışı ve tarihi, adı geçen demokratik ilke ile belli yaftalama ve dışlama pratikleri arasında süregiden gerginlik üzerinden belirlendi. Son iki yüzyılda bu tür dışlayıcı pratikler yalnızca otoriter rejimlerde değil, demokratik siyasi sistemlerin de merkezinde büyüyerek serpildi. Parya onu doğuran çoğul deneyimler ve kopuşlar tarafından şekillendi: 1848’de kadınların oy ve eşit çalışma hakkından mahrumiyeti, köleliğin kaldırılmasından sonra ABD’nin yeniden inşa sürecindeki barbarlıklar, linç ve ayrımcılık pratikleri, Balkan kölelerin özgürleşme sürecindeki engeller, Dreyfus davası, Paris Komünü’nün vahşice bastırılışı, 3. Cumhuriyet esnasında Fransız Roma topluluklarına dayatılan ırkçı kanunlar veya Avrupa sömürgeciliğinin yarattığı facialar gibi. Fakat, bunun yanı sıra paryaların tarihi, özgürleşmeyi baştan beri olması gerektiği yere çekmeye cesaret eden isyancı paryalara dair bir “gizli geleneği” de (Arendt) ortaya çıkardı: İnsan suretine sahip her bireyin evrensel insanlık kategorisine kabulü.

Eleni Varikas kimdir?

Eleni Varikas 1949 yılında Yunanistan’da doğdu. Şu an Vincennes Üniversitesi / Paris 8’de politika kuramı ve toplumsal cinsiyet çalışmaları emeritus profesörü ve CNRS’e bağlı Paris Sosyoloji ve Siyaset Araştırmaları Merkezi’nde (CRESPPA) araştırmacı olarak çalışmaktadır. Kendisi Fransa’da EHESS, ve Paris 7 Üniversitesi, Brezilya’da ise São Paulo (USP) ve Campinas (UNICAMP) üniversitelerinde ders vermiş, Özgür Brüksel Üniversitesi, Lozan Üniversitesi, Atina Üniversitesi ve Floransa Avrupa Üniversitesi gibi kurumlarda öğretim üyesi ve misafir araştırmacı olarak görev almıştır. Ayrıca ABD’de Harvard Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi, Columbia Üniversitesi ve New School’da misafir profesör olarak bulunmuştur. Feminizm, siyasi modernlikte toplumsal cinsiyetin konumu, toplumsal hiyerarşiler, ırkçılık, bilginin sömürgeselliği, beşeri bilimlerin epistemolojisi, öznellik ve Max Weber’de dışlanmışlık gibi çok geniş bir ilgi alanına yayılmış kitap ve makaleleri dokuz dilde yayımlanmıştır. Makalelerinden bir derleme 2017 yılında Isabelle Clair ve Elsa Dorlin tarafından Eleni Varikas. Pour une théorie fémininiste du politique (Eleni Varikas. Feminist Bir Politika Kuramı’na Doğru) başlığıyla yayımlanmıştır. 

Konferans hakkında

Türkçe ve Ermenice olarak yayımlanan Agos gazetesinin kurucu yayın yönetmeni olan Hrant Dink aynı zamanda, Türkiye’de insan haklarının önde gelen savunucularından biriydi. Dink’in anısı günümüz Türkiye’sinde halen azınlıkların yaşadığı sorunlara çözüm bulunmasına yönelik siyasi hareketler için güçlü bir ilham kaynağı oluşturmuştu. Dink aynı şekilde, hem Türkiye’de hem de dünya çapında insan hakları ve ifade özgürlüklerini savunan gruplar için bir önder haline gelmişti. Bu bağlamda Hrant Dink’i anma konferasının üç amacı var: ilk olarak Hrant Dink’in bir demokratikleşme, eşitlik ve insan hakları savunucusu olarak geride bıraktığı mirası yaşatmak ve anmak, ikincil olarak kendisinin uğruna yaşadığı ve çalıştığı türden bir ilerici siyasete katkıda bulunmak ve son olarak da farklı fikirlerin dile getirilebileceği bir platform oluşturmak.

Hrant Dink Anma Konferansı geleneksel olarak insan hakları ve ifade özgürlüğü alanlarına katkıları ayrımcılık ve ırkçılık karşıtı çalışmalardan şehir planlamasında toplumsal adalete uzanan farklı araştırma alanlarından ve aktivist projeler ile varlık gösteren konuşmacılar tarafından veriliyor. Her yılın ocak ayında gerçekleştirilen konferans birçok bağlamda hatırlama ve hatırlatma misyonunu üstleniyor: Bir yandan Dink’in hayatını ve çalışmalarını anmamıza fırsat tanırken aynı zamanda bu çalışmalar ile dünyanın dört bir yanında eşitlik ve toplumsal adalet adına yürütülen çabalar arasındaki bağlantıları görmemizi sağlıyor.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus