İtalya’da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin yüzde 70’i erkek, yaş ortalaması ise 78

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

İtalya’da Yüksek Sağlık Enstitüsü’ne bağlı COVID-19 Tarama Grubu, ülkede 20 Mart’a kadar koronavirüs sebebiyle ölen 3 bin 200 kişiye ait verilere ilişkin bilgiler içeren bir rapor yayımladı. Raporda, hayatını kaybedenlerin demografik verileri ile medikal geçmişlerine ilişkin birçok bilgi yer alıyor.  

Rapora göre, koronavirüs sebebiyle toplam 4 bini aşkın kişinin öldüğü İtalya’da 20 Mart itibarıyla bildirilen 3 bin 200 ölümün yüzde 68’i (2 bin 175), ülkenin Roma’dan sonra en kalabalık ikinci şehri olan Milano’nun da içinde olduğu kuzeydeki Lombardiya bölgesinde meydana geldi. 

Hayatını kaybedenlerin yüzde 70’i erkek, ortalama yaşı 78,5

Raporda hayatını kaybeden 3 bin 200 kişiden 942’sinin kadın (yüzde 29,4), 2 bin 258’inin ise erkek (yüzde 70,6) olduğu belirtiliyor. Hayatını kaybedenler arasında en genç kişi 31 yaşındayken, en yaşlı kişi ise 103 yaşında. Raporda, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden 3 bin 200 kişinin ortalama yaşı ise 78,5 olarak belirtilmiş. Ölen kadınların ortalama yaşı (medyan) 82 iken, erkeklerde 79. Koronavirüs tanısı konan kişilerin ortalama yaşı ise 63. 

Şekil 1: Koronavirüs sebebiyle İtalya’da ölen 3200 kişinin yaş ve cinsiyete göre dağılımları (Kaynak: Covid-19 Tarama Grubu Raporu)

Şekil 1’de de görüldüğü gibi İtalya’da 20 Mart itibarıyla koronavirüs sebebiyle ölen 3 bin 200 kişinin yaş dağılımı şöyle:

Yaş GrubuÖlü Sayısı
30-399
40-4927
50-5993
60-69329
70-791134
80-891309
90 ve üzeri298

Koronavirüs tanısı öncesi verileri bulunan ve virüs sebebiyle hayatını kaybeden 481 kişinin 355’i aynı zamanda hipertansiyon hastası

Raporda, koronavirüs tanısı koyulmadan önceki durumlara ilişkin, hayatını kaybeden 3 bin 200 hasta arasından sadece 481’inin verilerine ulaşılabildiği yer alıyor. Bu verilere bakıldığında 481 hastanın neredeyse yarısında (yüzde 48,6) üçten fazla eşzamanlı hastalık bulunurken, yüzde 27’sinde iki, yüzde 24’ünde bir eşzamanlı hastalığa rastlandığı görülüyor. Hiçbir hastalığı olmayanlar ise toplamın sadece yüzde 1’i. 

Raporda verileri paylaşılan 481 hasta arasında en çok görülen eşzamanlı hastalık yüzde 74 ile hipertansiyon (355). Bunu yüzde 34 ile diyabet izliyor (163). 

Raporda yer alan bilgilere göre, hayatını kaybeden 3 bin 200 kişi arasında hastaneye kabul sırasında bildirilen semptomlara bakıldığında, en çok görülen belirtilerin ateş (yüzde 76) ve solunum sıkıntısı olduğu görülüyor (yüzde 73). Ayrıca hastaların yüzde 40’ının da hastaneye geldiklerinde öksürük şikayeti olduğu raporda yer alıyor.  

İlk semptomdan ölüme kadar geçen süre ortalama 8 gün

Raporda yer alan bir başka önemli bölüm de, ilk semptomun ortaya çıkışını takiben hastaneye yatırılma ve ölüme kadar geçen süreye ilişkin veriler. Buna göre, ilk semptomun ortaya çıkışını takiben hastaneye yatırılmaya kadar geçen ortalama süre ile hastaneye yatırılmadan ölüme kadar geçen ortalama süre 4’er gün olarak belirtilmiş. Hayatını kaybeden 3 bin 200 kişide ilk semptomun ortaya çıkışından ölüme kadar geçen süre ise ortalama 8 gün.  

Ölenler arasında 40 yaşın altındakilerin başka kronik rahatsızlıkları var

Raporda ayrıca, hayatını kaybeden 50 yaş altındaki kişilerle ilgili özel bir başlık açılmış. 20 Mart itibarıyla hayatını kaybeden 3 bin 200 kişinin yüzde 1,1’ini (36 kişi) oluşturan bu grubun içinde 40 yaşın altında olan 9 kişi bulunuyor. Raporda, bu 9 kişi arasında klinik bilgileri elde olan 7 kişinin tamamının medikal geçmişinde kalp, böbrek hastalığı, diyabet, obezite gibi hastalıkların bulunduğunun altı çizilmiş. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus