Prof. Dr. Kemal Gözler yazdı: “Bugünlerde kendimi iki kere ikinin beş etmediğini söylemek zorunda kalan matematik profesörlerinin içine düştüğü çaresizliğin içine düşmüş gibi hissediyorum”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Kemal Gözler, yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Enis Berberoğlu kararını tanımaması üzerine bir eleştiri yazısı kaleme aldı.

Kemal Gözler, yazıya AYM kararlarının kesinliğine vurgu yaparak başladı: “Anayasamızın 153’üncü maddesinin ilk fıkrasında ‘Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir’; son fıkrasında ise ‘Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar’ denmektedir.”

Gözler, yerel mahkeme tarafından tanınmayan AYM’nin Berberoğlu’nun yeniden yargılanması yönündeki kararını hatırlatarak yerel mahkemenin yaptığının anayasaya ters düştüğünü belirtti: “Ne Anayasada ne 6216 sayılı kanunda derece mahkemelerine Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamak konusunda takdir yetkisi veren bir hüküm yoktur. Anayasa Mahkemesinin ihlâl kararından sonra ilk derece mahkemesi, ihlâlin sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmakla yükümlüdür.”

AYM’ye bireysel başvurunun Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) döneminde getirildiğinin ama bireysel başvuru kararlarına yine AKP tarafından karşı çıkıldığının altını çizen Gözler, ” Uymayacağınız kuralı boşu boşuna koymayınız. Koyduğunuz kurala da uyunuz” uyarısında bulundu.

Gözler, Enis Berberoğlu’nun yargılanma sürecinde üst üste tekrarlanan yanlışlar olduğunu da vurguladı:

Bu tür davalarda yapılan hukuka aykırılıklar, üzerinde çok da tartışma gerektirmeyecek, basit ve apaçık hukuka aykırılıklardır. Bu tür davalarda hukuk profesörleri, hukuka apaçık bir şekilde aykırı olan şeylerin hukuka apaçık bir şekilde aykırı olduklarını bir kez daha söylemek zorunda kalıyorlar. Bugünlerde kendimi iki kere ikinin beş etmediğini söylemek zorunda kalan matematik profesörlerinin içine düştüğü çaresizliğin içine düşmüş gibi hissediyorum.”

Ne olmuştu?

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. AYM, Berberoğlu’na verilen karara direnerek yeniden yargılanmasını istedi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise AYM’nin milletvekilliği düşürülen Berberoğlu hakkında verdiği kararının “yerindelik denetimi kapsamında kaldığı” gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar verdi. Böylece, bir yerel mahkeme, AYM’nin kararını tanımamış oldu.

Kemal Gözler’in yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus