Sağlık emek-meslek örgütlerinden aşı uygulamasının etik ilkelerle, adil koşullarda ve ücretsiz yapılması çağrısı: “Aşılama hizmetleri şeffaf, mali kaygılardan uzak, paylaşımcı ve katılımcı olarak yönetilmeli”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Sağlık alanında çalışan emek-meslek örgütleri, koronavirüs aşılarındaki son gelişmeleri ve Türkiye’deki aşı belirsizliğini değerlendirmek üzere bugün (18 Aralık Cuma) çevrimiçi bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda aşı uygulamasının etik ilkeler ışığında, adil koşullarda ve ücretsiz yapılması ile ilgili çağrıda bulunuldu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık-İş Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’nin aralarında bulunduğu emek-meslek örgütlerinin katıldığı çevrimiçi toplantının açılış konuşmasını yapan TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, “Doğru bir süreç ve sağlık sisteminin yeniden toplum sağlığı temelinde düzenlenmesi gerçeği unutulmadan salgının önlenmesinde en önemli basamaklardan biri olan aşılama hizmetleri şeffaf, mali kaygılardan uzak, paylaşımcı ve katılımcı olarak yönetilmelidir” dedi.

Fincancı, devam eden aşı çalışmaları ile ilgili Sağlık Bakanlığı’na seslenerek, meslek örgütleri olarak sürece dahil edilmediklerini belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de aşı temini, aşı testlerinin yapılıp onaylanarak kullanıma girmesine kadar olan tüm bu süreçte, Sağlık Bakanlığı’nın kamuoyunu şeffaf bir şekilde bilgilendirmesini talep ettik. Ancak Türkiye’ye getirilen aşıların hangi ülkeden, kaç milyon adet alınacağı ve uygulamada sağlık örgütlenmesinin nasıl oluşturulacağına dair belirsizlik hâlâ sürmektedir.”

Aşının öncelikli olarak kimlere ve ve hangi koşullarda uygulanacağının da belirsiz olduğunun altını çizen Fincancı, bunun toplumda endişe yarattığını belirtti: “Aşı uygulama süreçlerinde çok yönlü bir programlama yapılmaması halinde karşımıza çıkacak sorunlar şimdiden öngörülmektedir. TTB Aile Hekimliği Kolu yaptığı bir açıklamayla ASM’lerde uygulama için yeterli sayıda hemşire bulunmadığını, 27 bin aile hekimliği biriminin üç bininde aile hekimi, beş bininde hemşire olmadığını duyurmuştur. Bu koşullarda öncelik sıralamasında aşı olacak sağlık çalışanlarına aşıyı ulaştırmak olanaklı olsa da, 65 yaş ve üzeri bireylerle, eşlik eden kronik rahatsızlıkları (KOAH, astım, hipertansiyon, obezite vb.) olan yurttaşlarımıza, mevcut koşullarda aşının nasıl ulaştırılacağı endişe yaratmaktadır.”

Aşılama sürecinde hapishanelerde, göçmen kamplarında, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, kadın misafirhaneleri ve benzeri sosyal hizmet kuruluşlarında toplu yaşamak zorunda kalan dezavantajlı bireylerin aşı konusunda yaşayacağı eşitsizliklerin de kaygıya yol açtığını söyleyen Fincancı, “Bu belirsizliklerin en kısa sürede Sağlık Bakanlığı tarafından giderilmesi, kamuoyuyla, sağlık emek ve meslek örgütleri ile paylaşılması, yurttaşlarımızın endişesini gidermek ve salgınla mücadelede başarı şansını artırmak için zorunludur. Aşının salgında sağlık sisteminde yaşanan sorunlara hızlı çözüm olamayacağı, daha etkili salgın yönetiminin kaçınılmaz olduğu bilinerek, aşılama programları da dahil olmak üzere sağlık emek meslek örgütlerinin önerileri uygulanmalı ve gerekli önlemler derhal alınmalıdır” diye konuştu.

TTB Başkanı Fincancı, tekrar Sağlık Bakanlığı’na seslendi ve salgının önlenmesinde en önemli basamaklardan biri olan aşılama hizmetinin şeffaf, mali kaygılardan uzak, paylaşımcı, katılımcı olarak yönetilmesini istedi:

“Sağlık Bakanlığı’na buradan sesleniyoruz. Pandemi yönetimine katkı sağlayacak sağlık emek meslek örgütlerinin taleplerine rağmen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu dahil hiçbir sürece katılmaması, doğru ve hızlı veri paylaşımı yapılmaması, salgın yönetimine karşı toplumda bir güvensizlik yaratmıştır. Aşı uygulama süreçlerinde de aşılamaya karşı tereddütlerin giderilmesi açısından tüm bileşenlerin katılımı ile çalışılmasının kaçınılmazlığı ortadadır. Doğru bir süreç ve sağlık sisteminin yeniden toplum sağlığı temelinde düzenlenmesi gerçeği unutulmadan pandeminin önlenmesinde en önemli basamaklardan biri olan aşılama hizmetleri şeffaf, mali kaygılardan uzak, paylaşımcı, katılımcı olarak yönetilmelidir. Sorunlar yumağını büyütmemek adına uyarılarımızın dikkate alınmasını, aşıya erişilebilirlikte etik ilkelere uygun ve adil bir süreç işletilmesinin sorumluluğunuz olduğunu hatırlatıyoruz.”

Toplantının tamamını izlemek için:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus