TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’ndan, “Türkiye’de İnşaat Mühendisleri Gerçeği: İş, İstihdam ve İşsizlik” başlıklı rapor: “Mühendislerin yüzde 65,4’ü yurtdışına gitmek istiyor”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), “Türkiye’de İnşaat Mühendisleri Gerçeği: İş, İstihdam ve İşsizlik” başlıklı rapor yayımladı. Raporda, Türkiye’de yaklaşık her üç inşaat mühendisinden birinin işsiz olduğu belirtildi. İMO’nun rapora ilişkin yaptığı açıklamada, “İnşaat mühendisleri olarak yapı güvenliğimiz tehdit altındadır. Bu karamsar tabloyu değiştirmek imkansız değildir. Siyasi iradenin ve ilgili idarelerin yapacağı düzenleme ve uygulamalarla hem kamu yararına hem de meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlara çözüm üretmek mümkündür” denildi.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), “Türkiye’de İnşaat Mühendisleri Gerçeği: İş, İstihdam ve İşsizlik” başlıklı rapor yayımladı. İnşaat Mühendisleri Odası’nın internet sitesinden yapılan açıklamada rapora ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“İnşaat mühendisliği mesleği, güvenli ve sürdürülebilir yapılaşma açısından önemi ve gerekliliği tartışılamaz bir meslek alanıdır. Yapı üretiminin, insanların can ve mal güvenliği açısından en kritik üretim faaliyetlerinden biri olduğu dikkate alınırsa bu üretimin doğru bir şekilde planlanması, gerçekleştirilmesi ve denetlenmesi açısından inşaat mühendisleri hayati bir rol oynamaktadırlar.

Bu kadar önemli bir üretimin temel unsuru olan inşaat mühendisleri, tarihimizde görülmemiş bir işsizlikle karşı karşıyadır. İnşaat mühendisleri yalnızca işsizlikle değil, haklarının gasp edilmesi ve mesleki itibarını zedeleyen uygulamalarla da boğuşmaktadırlar.”

“Siyasal iktidar, çıkar grupları yanında saf tutmaktadır”

Açıklamada, kamu yararını gözeten bir anlayış ile belirli konularda değişikliğe gidilmesi gerektiği vurgulanarak iktidar eleştirildi:

“Serbest piyasa kuralları gereği sermaye kesimleri lehine maliyetleri düşürme politikaları, mühendislik hizmetlerinin fiilen ortadan kaldırılmasına veya niteliğinin düşürülmesine neden olmaktadır. Siyasal iktidar aldığı, almadığı önlemlerle bu duruma ya seyirci kalmakta ya da çıkar grupları yanında saf tutmaktadır. Aşağıda bahsedilen işsizlik oranlarına rağmen ülkemizdeki mühendislik hizmeti açığı bunun en somut göstergesidir. Mühendislik hizmetlerindeki açık, her doğa olayında topluma bedel ödettirmektedir. Verilmeyen her mühendislik hizmeti güvenlik açığı, iş cinayeti, enerji kaybı, maliyet artışı, olarak karşımıza çıkmaktadır. Oysaki, kamu yararını gözeten bir anlayış değişikliği ve basit önlemlerle kağıt üzerinde veriliyormuş gibi görünen mühendislik hizmetlerinin gerçekten yapılmasını sağlamak ve bu sayede işsizliği ortadan kaldırmak mümkündür. Bu hizmetlerin kağıt üzerinden gerçeğe dönüşmesi, topraklarının neredeyse tamamı deprem gibi afet riskleri taşıyan ülkemizin can ve mal güvenliği açısından da son derece önemlidir.”

“Her 10 inşaat mühendisinden üçü işsizdir

Raporda öne çıkan tespitler şöyle:

Her 10 inşaat mühendisinden üçü işsizdir (yüzde 28,2). Bu oran, kadın mühendisler ve genç mühendisler arasında çok daha vahim boyutlardadır. Kadın inşaat mühendislerinin yüzde 47,1’i, 35 yaş altındaki inşaat mühendislerinin 48,3’ü işsizdir. Kısacası, iki genç inşaat mühendisinden biri ve iki kadın mühendisten biri işsizdir.

– Her iki inşaat mühendisinden biri (yüzde 47,8) 4.200,00 TL’nin altında ücret almaktadır. Çalışanların yüzde 27,5’i ise asgari ücretin altında bir ücretle çalışmaktadır.

– Mühendislerin büyük çoğunluğu borçlanmak zorunda kalmaktadır (yüzde 58,9). Her iki mühendisten biri kredi kullanıcısıdır (yüzde 51,7).

– Kamu kurumlarında istihdam mühendisler açısından neredeyse ortadan kaldırılmıştır. Çalışan 10 mühendisten yalnızca ikisi (yüzde 18,8) kamuda çalışmaktadır.

– Özel sektörde ücretli çalışan her 10 mühendisten ikisi (yüzde 19,5) ek iş yapmak zorunda kalmaktadır.

– Koronavirüs salgının yarattığı ekonomik sorunlar da yine inşaat mühendisleri üzerinde etkisini göstermiştir. Özel sektörde çalışan mühendislerin, yüzde 37’si salgın döneminde hak kaybı yaşamıştır. Bunlardan yüzde 33,2’si ücretsiz izne çıkarılmış, yüzde 26,6’sı ücretlerde düşüş yaşamış ve yüzde 19,6’sı ise işten çıkarılmıştır.

– Mühendislerin yüzde 79,2’si gelecek için kaygılıdır. Gelecek kaygısı, kadın ve genç mühendislerde daha yüksektir.

– Mühendisler yurt dışına gitmek istemektedirler (yüzde 65,4). 35 yaş altı mühendislerde bu oran yüzde 82,3’dür.

– Kendi işyerinde faaliyet gösteren inşaat mühendislerinin yüzde 88’inin iş hacmi azalmıştır.

“İnşaat mühendisliği ara eleman statüsüne indirilemez”

– Resmi rakamlar dikkate alındığında, inşaat mühendisi işsizliğine tezat olacak şekilde inşaat mühendisi ihtiyacı olduğu görülmektedir. Ruhsat verilen yapıların sayısına ve mevzuat gereği bu yapıların projelendirilmesinden, inşasına, denetimine kadar görevlendirilmesi gereken mühendis ihtiyacına baktığımızda bırakalım ihtiyaç fazlasını, büyük oranda hizmet açığı olduğu görülecektir. Mevcut mevzuatın uygulanması ile bile büyük oranda mühendis istihdamı sağlanabilecektir.

– İnşaat mühendisliği ara eleman statüsüne indirilemez. Projelendirmeden yapı üretimine ve denetimine kadar süreçlerin öznesi inşaat mühendisleridir. Enerji yatırımlarından ulaştırma yatırımlarına, altyapıdan projelendirmeye, iş güvenliğine kadar birçok alanda nitelikli bir üretimin sağlanması için inşaat mühendisleri mesleki donanımlarının gereğine uygun bir biçimde istihdam edilmelidir.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus