Danıştay karar verdi: İlk kez bir kayyum belediye başkanı soruşturulacak

Tunceli Belediyesi’nin talebi üzerine İçişleri Bakanlığı’nın eski kayyum Tuncay Sonel hakkında vermediği soruşturma iznini Danıştay verdi. Yaklaşık 35 milyon liralık yedi ihalede usülsüzlük yapıldığı ve söz konusu ihalelerin belirlenen şartlarda yapılmadığı gerekçesiyle soruşturma izni istenen İçişleri Bakanlığı’nın, yazıyı aynı zamanda Tunceli Valisi olan Sonel’e gönderdiği, bir memuruna rapor hazırlatan Sonel’in “soruşturmaya gerek olmadığı” yönündeki yazısı üzerine soruşturma izni vermediği ortaya çıktı.

Tunceli’de, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi’nden belediye başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, kendisinden önce kayyum belediye başkanı olan Vali Tuncay Sonel zamanında yapılan yaklaşık 35 milyon lira tutarında yedi ihalede usülsüzlük yapıldığını ve ihalelerin belirlenen şartlarda yapılmadığını tespit etti. Belediye bunun üzerine İçişleri Bakanlığı’na başvurarak, bu ihaleler ile ilgili soruşturma yapılmasını talep etti. Bakanlık ise gelen talep yazısını kentte vali olan Sonel’e göndererek, olayın araştırılmasını ve incelenmesini istedi. Vali Sonel, kendisi hakkındaki soruşturma talebi ile ilgili rapor hazırlaması için bir memuru görevlendirdi. Görevlendirilen memurun raporunu bir üst yazı ile bakanlığa gönderen Sonel, “soruşturmaya gerek olmadığını” belirtti.

“İddialar, valinin astı ve personeli tarafından araştırılmıştır”

Bakanlığın, gelen raporun ardından soruşturma izni vermemesi üzerine Tunceli Belediyesi, konuyu Danıştay’a taşıdı. Danıştay 1. Dairesi verdiği kararda, Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in Tunceli Belediye Başkan Vekili (Kayyum) olduğu dönemde gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, üniversite öğrencilerine usulsüz olarak burs verildiği yolundaki iddialarla ilgili araştırmanın valinin astı konumunda bulunan ve valilik personeli olan İdare Denetim Müdür Vekili Birgül Kılıç tarafından yapıldığını belirtti. İddiaları araştıran personelin hazırladığı rapor ile birlikte Vali Sonel’in, “kendisi hakkında ön inceleme yapılmasına gerek olmadığı” yolunda İçişleri Bakanlığı’na görüş sunduğu ve bunun üzerine şikayetin işleme konulmadığı belirtilen Danıştay kararında şöyle denildi:

“Her ne kadar söz konusu iddiaların adı geçen Valinin Belediye Başkan Vekilliği görevinden kaynaklanan eylemlere ilişkin olduğu görülmekle birlikte, Vali Tuncay Sonel hakkında yürütülen araştırmanın Tunceli Valisinin amiri olduğu Valilik personeli tarafından yapılmasının araştırmanın sıhhati bakımından tereddüt oluşturduğu gibi bu araştırma sonucunda Valinin bizzat kendisi hakkında ön inceleme yapılmasına gerek olmadığı yolunda görüş bildirmesinin de objektiflige uygun olmadığı, dolayısıyla söz konusu raporu ve Valilik görüşü dikkate alınarak İçişleri Bakanı tarafından verilen işleme konulmama kararının hem objektifliğe hem de 4483 sayılı Kanunun düzenlenmesine aykırı olduğu görülmüştür. Açıklanan nedenlerle, şikayet konusu iddialarla ilgili olarak 4483 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen hükümleri uyarınca yetkili merci tarafından araştırma, inceleme veya ön inceleme emri verilmesi, bu emre dayalı olarak araştırma, inceleme veya ön inceleme raporu düzenlenmesi, bu rapor da göz önünde bulundurulmak suretiyle şikayetin işleme konulmamasına veya soruşturma izni verilmesine ya da verilmemesine ilişkin bir kararın tesis edilmesi, verilecek kararın türüne göre on günlük itiraz süresini ve yerini de belirten gerekli yazılı bildirimler yapıldıktan sonra bu karara karşı itirazda bulunulması durumunda yazılı bildirimlere ilişkin günlü ve imzalı bildirim alındıları ile birlikte itiraz dilekçeleri de eklenerek dosyanın Dairemize gönderilmesi gerektiğinden, itirazın kabulü ile İçişleri Bakanı tarafından şikayetin işleme konulmamasına ilişkin olarak verilen 20.11.2020 tarih ve INS.2019.62.3048 sayılı kararın kaldırılmasına, dosyanın karar ekli olarak İçişleri Bakanlığına, kararın bir örneğinin itiraz edenin vekiline gönderilmesine 2.3.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Medyascope'a destek olun.

Sizleri iyi ve özgür gazeteciliğe destek olmaya çağırıyoruz.

Medyascope sizlerin sayesinde bağımsızlığını koruyor, sizlerin desteğiyle 50’den fazla çalışanı ile, Türkiye ve dünyada olup bitenleri sizlere aktarabiliyor. 

Bilgiye erişim ücretsiz olmalı. Bilgiye erişim eşit olmalı. Haberlerimiz herkese ulaşmalı. Bu yüzden bugün, Medyascope’a destek olmak için doğru zaman. İster az ister çok, her katkınız bizim için çok değerli. Bize destek olun, sizinle güçlenelim.

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus