DİSK, KESK, TMMOB VE TTB’den Erdoğan’ın Devlet Denetleme Kurulu’na verdiği yetkiye tepki: “Yasada yeri olmayan, keyfi düzenleme”

Cumhurbaşkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) denetim kapsamını genişletti. Sendika ve meslek örgütleri de DDK’nın denetimine alındı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ortak açıklama yayımlayarak, “Demokratik kamuoyunu baskı altına almak isteyen düzenlemeler geri çekilsin” çağrısında bulundu.

Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile DDK’nın denetleme yetkisi genişletildi. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşları, kamuya yararlı dernekler, vakıflar ve birliklerin her türlü ortaklık ve iştirakleri ile kooperatifler de denetim kapsamına eklendi.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, yazılı açıklamada bulunarak karara tepki gösterdi. 15 Temmuz 2018’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile DDK’nın yetkilerine idari soruşturma yetkisinin de eklendiğine dikkat çekilen ortak açıklamada, “Bu kararneme ile emek ve meslek örgütlerinin özerk-demokratik yapısına açıkça müdahale edilmiş, anayasaya, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin kuruluş kanunlarına, sendikalar kanununa ve ILO sözleşmelerine aykırı bir şekilde DDK’ye bu kuruluşların yöneticilerini görevden alma yetkisi verilmiş, kurulun ‘inceleme ve denetim’ işlevi aşılarak, bir tür yargı kurumu olarak cezai yetki kullanması sağlanmıştı” denildi.

“Bir kararname ile yapılan düzenlemenin, bir sonrakiyle ortadan kaldırıldığı bir yapboz düzeni”

20 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile DDK’nın görev ve yetkilerinin daha da genişletildiğini vurgulayan meslek örgütleri bu duruma şöyle tepki gösterdi:

“Güçler ayrılığı esasına dayalı parlamenter rejimin ortadan kaldırılarak tek adam rejimine geçildiği günden bu yana, ülkemiz parlamentoda tartışılarak kabul edilen yasalar yoluyla değil, gece yarısı yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yönetiliyor. Ülkenin idari yapısı, devlet ciddiyeti ve kamu yönetimi anlayışıyla bağdaşmayacak biçimde, tek kişinin kararlarıyla bir gecede değiştiriliyor. Bir kararname ile yapılan düzenlemenin, bir sonrakiyle ortadan kaldırıldığı bir yapboz düzeni içinde yaşıyoruz. Yayımlanan her kararname demokrasi ve hukuk devleti anlayışını daha fazla aşındırarak tek adam rejiminin gücünü artırmayı hedefliyor.

“Demokratik kamuoyunu susturmayı hedefleyen bu hukuk dışı uygulamadan vazgeçin”

DDK’nın hem kuruluşu hem de yetkileri bakımında anayasal hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmadığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Başta emek ve meslek örgütleri olmak üzere tüm demokratik kitle örgütleri yasada yer almayan keyfi bir ceza hukukuna tabi kılmaktadır. Bu durum anayasaya, yasalara ve uluslararası sözleşmelere açık biçimde aykırıdır. Meslek birliklerini, sendikal örgütleri ve demokratik kamuoyunu baskı altına alarak susturmayı hedefleyen bu hukuk dışı uygulamadan derhal vazgeçilmelidir. Anayasal hak ve özgürlüklerimizi sınırlandırmaya yönelik adımlar ve tek adam rejiminin baskıcı yapısını güçlendiren tüm düzenlemeler geri çekilmelidir.”

Medyascope'a destek olun.

Sizleri iyi ve özgür gazeteciliğe destek olmaya çağırıyoruz.

Medyascope sizlerin sayesinde bağımsızlığını koruyor, sizlerin desteğiyle 50’den fazla çalışanı ile, Türkiye ve dünyada olup bitenleri sizlere aktarabiliyor. 

Bilgiye erişim ücretsiz olmalı. Bilgiye erişim eşit olmalı. Haberlerimiz herkese ulaşmalı. Bu yüzden bugün, Medyascope’a destek olmak için doğru zaman. İster az ister çok, her katkınız bizim için çok değerli. Bize destek olun, sizinle güçlenelim.

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus