Paya dayalı kitle fonlamasının esasları belli oldu: Fon toplayan her bir proje için kampanya sayfası oluşturulacak, anonim ortaklık kurmak gerekecek ve asgari 1 milyon TL tutarındaki sermayenin tamamı ödenmiş olacak

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Projelerine yeterli kaynak bulamayan ve bunları fon toplayarak gerçekleştirmek isteyenlerin bunu nasıl yapacakları, hangi esaslara uyacakları ve sermayelerinin ne kadar olacağı belli oldu. Tüm bu düzenlemeleri içeren Kitle Fonlaması Tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü (27 Ekim 2021) sayısında yayımlandı. Konuya ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da bir açıklamada bulundu.

Paya dayalı model 25 Şubat 2020’de uygulanmaya başlamıştı. SPK açıklamasında “…uygulamada ortaya çıkan durumlar da dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulunca Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği revize edildiği” vurgulandı ve yeni tebliğ ile (III-35/A.1) sayılı tebliğin yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

Yeni düzenlemeye göre yeterli parasal kaynağa sahip olmayan ancak projelerini fon toplayarak gerçekleştirmek isteyenlerin öncelikle bir anonim ortaklık kurması gerekecek. Bu ortaklığın sermayesinin asgari 1 milyon lira olması ve bu tutarın tamamının nakden ödenmiş olması, sermayesinin ve öz sermayesinin bu tutardan az olmaması gerekiyor.

Ayrıca anonim ortaklığın paylarının tamamının nama yazılı olması ve ortaklığın ticaret unvanında “Kitle Fonlama Platformu” ibaresinin bulunması hükmü de tebliğde yer aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu da (SPK) tebliğe ilişkin bir açıklama yayımladı. SPK açıklamasında, “Fon toplanan her bir  proje için kampanya sayfası oluşturarak, kampanya sürecinde ve paya dayalı kitle fonlaması faaliyeti yürüten platformlarda kampanyanın gerçekleştiği takvim yılını izleyen beş yıl boyunca, borçlanmaya dayalı kitle fonlaması faaliyeti yürüten platformlarda ise kampanya kapsamında çıkarılan  borçlanma araçlarının itfasının gerçekleştiği tarihe kadar fonlanan şirkete ilişkin periyodik açıklamaların bu sayfa üzerinden yapılmasını sağlayacak gerekli altyapıyı kurmak gerekeceği” bilgilerine yer verildi.

SPK açıklamasında tebliğ ile getirilen belli başlı yenilikler şöyle  özetlendi: “Girişimci tanımı, projesine paya ve/veya borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yoluyla kaynak arayan Türkiye’de yerleşik kişiler ile limited veya anonim şirket türündeki tüzel kişileri kapsayacak şekilde güncellenmiştir.” “Girişim şirketi tanımına, anonim şirket kurma zorunluluğu olmadan faaliyetlerine devam edecek anonim şirketlere ilave olarak anonim şirkete dönüşmesi zorunlu olan limited şirketler eklenmiştir.” “Fonlanan şirket tanımı eklenmiş olup, girişimciler tarafından kurulan anonim şirket veya emanet yetkilisi nezdindeki hesabına, bloke edilen fon tutarının aktarıldığı girişim şirketini ifade etmektedir.”“Platformların kuruluşuna ilişkin şartlar düzenlenmiş olup; anonim ortaklık olma, asgari sermaye, yönetim kurulunun asgari olarak 3 kişiden oluşması gibi şartlar platform kuruluşunda aranmaktadır.”“Platformlara birden fazla yatırım komitesi oluşturabilme imkanı tanınmıştır. Borçlanmaya dayalı kitle fonlaması faaliyeti gösterecek platformların yatırım komitesi üyelerine ilişkin ilave tecrübe ve lisans şartları getirilmiştir.”“Borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yoluyla fon toplayacak girişimcilere kredibilite raporu hazırlama ve yatırım komitesine de bu kredibilite raporunu değerlendirme yükümlülüğü getirilmiştir.” “Platformların, kuruluş için Kurul’dan izin alındıktan sonra altı ay içinde listeye alınmak üzere Kurul’a başvurması gerektiğine ve ayrıca listeye alındıktan sonra altı ay içinde faaliyete geçmeyen platformların listeden çıkarılmasına yönelik hüküm eklenmiştir.”“Nitelikli yatırımcı olmayan gerçek kişilere yönelik yatırım sınırları artırılmıştır.” “Borçlanmaya dayalı kitle fonlamasında, borçlanma araçlarına ilişkin geri ödeme yükümlülüklerinin nakit yerine fonlanan şirketin payının verilmesi veya bilgi formunda belirtilen şekilde yerine getirilmesi imkanı tanınmıştır.” “Bir girişim şirketi veya girişimci tarafından herhangi bir on iki aylık dönemde platformlar aracılığıyla paya dayalı olarak en fazla iki kampanya ile fon toplanabileceği düzenlenmiştir. Ayrıca, paya dayalı kitle fonlamasına ilişkin kampanya süreci tamamlanmadan aynı girişim şirketi veya girişimci tarafından paya veya borçlanmaya dayalı yeni bir kampanya süreci başlatılamayacağı, ancak, paya dayalı kampanya süreci devam eden proje için aynı anda borçlanmaya dayalı kampanya yürütülmesinin mümkün olduğu ve bu kampanya süreçlerinin herhangi birinde hedeflenen fonun toplanamaması halinde diğer kampanya sürecinin de sonlandırılacağı hüküm altına alınmıştır.” “Benzer şekilde; bir girişim şirketi veya girişimci tarafından herhangi bir on iki aylık dönemde platformlar aracılığıyla borçlanmaya dayalı olarak en fazla iki kampanya ile fon toplanabileceği düzenlenmiştir. Ayrıca, borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına ilişkin kampanya süreci tamamlanmadan aynı girişim şirketi veya girişimci tarafından paya veya borçlanmaya dayalı yeni bir kampanya süreci başlatılamayacağı, ancak, borçlanmaya dayalı kampanya süreci devam eden proje için aynı anda paya dayalı kampanya yürütülmesinin mümkün olduğu ve bu kampanya süreçlerinin herhangi birinde hedeflenen fonun toplanamaması halinde diğer kampanya sürecinin de sonlandırılacağı hüküm altına alınmıştır.” 

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus