AYM, istinaf mahkemesinin mesai ücretinin ödenmesini reddettiği davada, çalışanı haklı buldu

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Mersin’de bir banka şubesinde çalışırken 2015 yılında işten atılan Onur Özdamar, tazminatlarının eksik verildiğini ve fazla çalışma ücretinin verilmediği gerekçesiyle dava açtı. İş mahkemesi, Özdamar’ın eksik alacaklarının ödenmesine karar verdi ancak işveren karara itiraz etti ve Bölge Adliye Mahkemesi, iş mahkemesinin kararını bozdu. Özdamar’ın bireysel başvurusunun sonucunda Anayasa Mahkemesi (AYM), “Mülkiyet hakkı ihlali var” diyerek, yeniden yargılama yapılması gerektiğine karar verdi.

Onur Özdamar, Mersin’de çalıştığı banka şubesinde, “işyerinde güven ve huzuru bozacak, maddi zarara yol açacak fiillerde bulunduğu gerekçesiyle” 29 Mayıs 2015 tarihinde işten atıldı. 18 bin 977 lira kıdem tazminatı, dört bin 20 lira ihbar tazminatı ve bin 35 lira ücrete dönüşen yıllık izin alacağı Özdamar’a ödendi. Özdamar, 4 Haziran 2015’te Mersin 2. İş Mahkemesi’ne, alacaklarının eksik ödendiği ve fazla çalışma saatlerinin karşılığı ücretlerin ödenmediği gerekçesiyle dava açtı. 

İşveren banka, iş sözleşmesinde geçen “Çalışan, işverence gerekli görüldüğü takdirde, yasal sınırlar içinde fazla çalışma yapmayı kabul ve taahhüt eder. Bu fazla çalışmalara ilişkin ücret, Çalışanın asıl ücretinin içerisindedir” maddesi uyarınca karara itiraz etti. Ancak mahkeme, bu konuya ilişkin onayın her yıl yenilenmesi gerektiğini, eksik ödenen tazminat tutarının, tanıklar ve raporlarla ispatlanan fazladan 260 saatlik çalışmanın bedeli olarak beş bin 868 liranın Özdamar’a ödenmesine karar verdi.

İstinaftan geriye dönük karar

İşveren banka, kararı istinaf mahkemesine taşıdı. İstinaf mahkemesi, işverenin fazla çalışma ücretinin aylık ücretin içinde olduğuna ilişkin sözleşme maddesi için her yıl onay alma şartının 25 Ağustos 2017’de kaldırılmasına rağmen, işveren lehine karar verdi ve Özdamar’ın fazla mesai ücreti talebini reddetti. İstinaf mahkemesinin kararının ardından Özdamar, AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. 

AYM: “Karar ağır hatalıdır, işveren ve işçi menfaatleri arasında dengesizlik oluşturur”

AYM başvuruyu “mülkiyet hakkı” kapsamında inceledi. AYM kararında, kanun koyucu ve idari organların, işveren karşısında nispeten zayıf konumda bulunan işçinin menfaatlerini korunması amacıyla emredici hükümler olduğu ifade edildi. Bölge Adliye Mahkemesi kararının, Özdamar’ın fazla çalıştırıldığı dönemde yürürlükte olan mevzuata göre onay şartı olduğunu gözardı ettiği ve bu yorumun öngörülebilir olmadığı için kamu yararıyla çeliştiği belirtildi. AYM, mülkiyet hakkının ihlal edildiğine dair kararı şöyle gerekçelendirdi:

Bölge Adliye Mahkemesinin ağır hata teşkil eden bu değerlendirmesi, başvurucunun ölçüsüz bir külfete maruz bırakılmasına ve işveren ile işçinin menfaatleri arasında ciddi bir dengesizliğin oluşmasına yol açmış, Anayasa’nın 35. maddesinin öngördüğü pozitif yükümlülüklerin ihlal edilmesi sonucunu doğurmuştur.” 

AYM, Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlaline ve Mersin 2. İş Mahkemesi’nde yeniden  yargılama yapılmasına karar verdi ancak Özdamar’ın, 50 bin liralık manevi tazminat talebini reddetti. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Medyascope'a destek olun.

Sizleri iyi ve özgür gazeteciliğe destek olmaya çağırıyoruz.

Medyascope sizlerin sayesinde bağımsızlığını koruyor, sizlerin desteğiyle 50’den fazla çalışanı ile, Türkiye ve dünyada olup bitenleri sizlere aktarabiliyor. 

Bilgiye erişim ücretsiz olmalı. Bilgiye erişim eşit olmalı. Haberlerimiz herkese ulaşmalı. Bu yüzden bugün, Medyascope’a destek olmak için doğru zaman. İster az ister çok, her katkınız bizim için çok değerli. Bize destek olun, sizinle güçlenelim.

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus