Artuklu Belediye Meclisi’nde kavgaya neden olan denetimin raporu açıklandı: Yemek bedeli yerine asfalt ve kilit taşı faturası düzenlediği, yemek kartlarının meclis üyelerine dağıtıldığı ortaya çıktı

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print


Mardin-Artuklu Belediye Meclisi’nde daha önce kavgaya neden olan denetim raporu 45 günlük çalışma sonucunda tamamlandı. Üç AKP’li ve iki HDP’li meclis üyesi ile iki bağımsız bilirkişi tarafından hazırlanan denetim raporunda, çarpıcı tespitler yer aldı. Kabul edilen raporda, yemek bedeline karşı asfalt ve kilit taşı işi yapıldığına dair fatura düzenlendiği, yoksul insanlara verilmek için alınan yemek kartlarının büyük kısmının ise meclis üyelerine dağıtıldığı ortaya çıktı.

AKP’li Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı ve bazı meclis üyelerinin karşı oyuna rağmen beş meclis üyesi ve dışarıdan bir defterdarlık uzmanı ile bir yeminli mavi müşavir tarafından hazırlanan denetim raporu açıklandı. Denetim Komisyonu’nun 45 günlük çalışmasıyla hazırlanan raporda bazı tespitler şöyle sıralandı:

“Yemek bedeli onay belgesinde asfalt ve kilitli parke işi yazıyor”

“19.10.2021 tarih ve 3235 nolu yevmiye ile B. A.’ya ödenen temsil ağırlama yemek bedeline ait onay belgesinin açıklama bölümünde, yapılan iş ile ilgisi bulunmayan beton asfalt yol yapımı kilit parke çalışması ve kaldırım yapımı olarak belirtilmiştir. Temsil ağırlama adına yapılan ödemenin açıklamasında yazılan parke taşı vb. işlerin gösterilmesi kanunen suçtur. 03.11.2021 tarih ve 3416 nolu yevmiye ile BaypestBiyosidal ürünler LTD. ŞTİ. firmasına yapılan taşıt kiralama işine ait ödeme emri belgesi ekinde hak ediş raporu olmadığı tespit edilmiştir. Hak ediş raporu olmadan ödeme yapılması suç teşkil etmektedir.”

“Mıcır kantar fişlerinde şaibeler var”

“Artuklu Belediyesi Fen İşleri tarafından gönderilen mıcır kantar fişleri incelendiğinde birçok kantar fişinde gideceği yer yazılmamış olup, bazı kantar fişlerinde ise giriş tarihleri şaibe içermektedir. Örnek; tartım numarası: 64170 olan kantar fişinde araç 01.10.2019’da kantara çıkmış fakat çıkış tarihi 01.03.2021 olarak gösterilmektedir. Aynı zamanda gönderilen birçok mıcır kantar fişi incelendiğinde bazı meclis üyelerine gönderildiği tespit edilmiştir. Yapılan mıcır dağıtımında bile kantar fişlerinden anlaşılacağı kadar şaibeler içermektedir.”

“Yemek kartları ihtiyaç sahipleri yerine meclis üyelerine verilmiş”

“Nisan 2021 tarihinde EMİRGAN GIDA üzerinden 119.996,64 TL değerinde bin 200 adet, Carrefoursa üzerinden 120.000.00 TL değerinde bin 200 adet ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yemek kartları alımı yapıldığı tespit edilmişir. Denetim komisyonu olarak yazılı ve sözlü dağıtılan kartların ihtiyaç sahipleri listesi istendiğinde herhangi bir liste bulunmadığı ve dağıtılan yemek kartlarının büyük bir kısmı bazı meclis üyelerine verildiği sözlü olarak ilgili birim müdürü tarafından denetim komisyonuna iletildi.”

“Mal ve hizmet alımı yapılan bazı şirketlerin ortağı meclis üyeleri”

“Adı verilen şirketlerden doğrudan temin usulü işlerde yapılan incelemede, şirketlerin meclis üyelerinin şahsi ortaklığı ve birinci dereceden meclis üyeliği ile akrabalığı olan şirketlere ait olduğu görülmüştür. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 28. maddesine göre ‘meclis üyeleri görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren bir yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan veya dolaylı olarak taahhüde giremez komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz’. Açık bir şekilde kanun belirtmektedir. Bu nedenle kanuna aykırı alım veya işlerin yapıldığı tespit edilmiştir.”

“Kamu İhale Kanunu’na aykırılıklar tespit edildi”

Raporun sonuç bölümünde ise Artuklu Belediyesi hesaplarında denetim komisyonunca yapılan incelemelerde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d doğrudan temin usulü ile yapılan alım sayısının 281 adet olduğu ve aynı türdeki alımların yıl içinde birden fazla kez yapılması nedeniyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkeler başlıklı 5. maddesinin ‘’eşik değerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez” ilkesine uyulmadığı tespiti yer aldı.

Doğrudan temin usulü gereğince toplam 281 adet ihale gerçekleştirdiği ve toplam tutarın 16.556.529,41. TL olduğu, bu tutarın, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62. maddesinin “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” (Ek: 30/7/2003-4964/38 md.), bu kanunun 21 ve 22. maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin yüde 10’unu Kamu İhale Kurumu’nun uygun görüşü olmadıkça aşamaz” hükmünü ihlal ettiği ve Kamu İhale Kurumu’nun uygunluk görüşünün alınmadığı tespiti dikkat çekti.

Ne olmuştu?

Mardin’in Artuklu iİlçesinin AKP’li Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, geçen şubat ayında iki HDP ve üç AKP’liden oluşan beş kişilik Mali Denetim Komisyonu üyeleri için “Hiçbiri maliyeci değil, hiçbiri inşaatçı değil” diyerek denetim yapmalarına karşı çıktı. Bunun üzerine HDP, yeminli bir mali müşavir ve defterdarlıktan bir görevlinin denetime eşlik etmesi için önerge verdi.

Artuklu Belediye Meclisi’nde geçen şubat ayında HDP’nin önergesine AKP’li Meclis üyeleri de destek verince önerge 10’a karşı 11 oyla kabul edildi. Bunun üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüştü. HDP Meclis Grup Sözcüsü Mehmet Ali Amak, önergelerine destek veren ya da çekimser kalan AKP’lilerin de saldırıya uğradığını söyledi.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Medyascope'a destek olun.

Sizleri iyi ve özgür gazeteciliğe destek olmaya çağırıyoruz.

Medyascope sizlerin sayesinde bağımsızlığını koruyor, sizlerin desteğiyle 50’den fazla çalışanı ile, Türkiye ve dünyada olup bitenleri sizlere aktarabiliyor. 

Bilgiye erişim ücretsiz olmalı. Bilgiye erişim eşit olmalı. Haberlerimiz herkese ulaşmalı. Bu yüzden bugün, Medyascope’a destek olmak için doğru zaman. İster az ister çok, her katkınız bizim için çok değerli. Bize destek olun, sizinle güçlenelim.

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus