McGurkRojava1

Aydın Selcen: “ABD Türkiye’ye rağmen Kürtler ile bir tampon bölge oluşturuyor”

Yayına hazırlayanlar: Çağla Ural & Gökçe Çiçek Kösedağı