imgres

Kadri Gürsel: “Asker rahatsız; BM kararı olmadan Suriye’ye girmez”

Yayına hazırlayanlar: Çağla Ural & Gökçe Çiçek Kösedağı