imgres

Prof. Levent Köker: “Başkanlık sistemi olan ülkelerin çoğunda federal yapılar ve iki meclis var”

Yayına hazırlayan: Özgür Özdemir