Ahmet İnsel ile akademisyenler duruşmasıyla ilgili Çağlayan’da söyleşi

Ahmet İnsel ile akademisyenler duruşmasıyla ilgili Çağlayan’da söyleşi

Yayına hazırlayanlar: Fatma Yörür & Bercan Aktaş