Medyascope.tv

cihadçılık

İSİD2

Scott Atran: “IŞİD bir devrimdir”

IŞİD bir devrimdir Scott Atran Le Nouvel Observateur  –    2 Şubat 2016 Çeviri: Haldun Bayrı Bu uzun metinde, terörizm uzmanı antropolog Scott Atran, IŞİD’in çekim yeteneğine gözünü kapatan Batı’nın neden büyük bir stratejik hata işlediğini açıklıyor. İlk olarak internetteki Amerikan dergisi Aeon tarafından yayınlanan bu

Gilles_Olivier (1)

İslam mı radikalleşti, radikalizm mi İslamileşti? Gilles Kepel ile Olivier Roy’nın kavgası tam hız sürüyor

“Münferit bir sekterlik hâdisesiyle karşı karşıya olmadığımızı; özellikle de ‘İslam’ın bir radikalleşmesi’yle karşı karşıya olmadığımızı; bunun daha ziyade, radikal başkaldırının İslamîleşmesi olduğunu anlamamız gerektiğini düşünüyorum” (Alain Bertho). Daha önce, radikalizmin İslamîleştiğini bu sözleriyle ilk dile getiren Alain Bertho’nun yazılarını sunarken bahsettiğim, Oliver Roy’nın da bu tespiti

Zarkavi2

Bernard Rougier: “Cihadcılık bir toplumsal öç alma aracı haline geldi”

Kahire’deki Ekonomik, Hukuki ve Toplumsal İnceleme ve Belgeleme Merkezi’nde (CEDEJ) görevli Fransız araştırmacı Bernard Rougier’in “Cihadcılık bir toplumsal öç alma aracı haline geldi” başlıklı yazısı IŞİD ile tekrar alevlenen cihad tartışmasına yeni bir boyut katıyor. 15 Şubat 2016’da Le Monde’da yayınlanan makaleyi Türkçe’ye Haldun Bayrı çevirdi. Yazının orijinalini

Fransa_cihad

Gilles Kepel: “Cihadcılığın yazılımı değişti”

Fransa İslamı ve Ortadoğu uzmanı, “Fransa’da Terör – Fransız Cihadının Doğuşu” (“Terreur dans l’Hexagone – Genèse du djihad français”) kitabının yazarı siyasetbilimci Gilles Kepel, son on yılda Fransız cihadcı hareketlerinin evrimini tahlil ediyor. Christophe Ayad’ın gerçekleştirdiği röportaj 28 Aralık 2015’de Le Monde’da yayınlandı. Haldun Bayrı’nın Türkçe’ye çevirdiği