Medyascope infografik: Türkiye’de nüfusun yüzde 70,4’ü borçlu

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2018” verilerine göre nüfusun yüzde 70,4’ünün konut alımı ve konut masrafları dışında taksit ödemeleri veya borçları var. Nüfusun yüzde 58,3’ü evden uzakta bir haftalık tatil masraflarını karşılayamadığını, yüzde 11,5’i ise konut masraflarının hanelerine çok yük getirdiğini söyledi.

Türkiye’de gelir dağılımına göre, nüfusun en yüksek gelire sahip yüzde 20’sinin toplam gelirden aldığı pay 0,2 puan artarak yüzde 47,6’ya yükseldi. En düşük gelire sahip yüzde 20’nin ise toplam gelirden aldığı pay 0,2 puan azalarak yüzde 6,1’e düştü.

Nüfusun en zengin yüzde 20’sinin gelirinin en yoksul yüzde 20’sinin gelirine (P80/P20 oranı) oranı 7,5’ten 7,8’e yükseldi. 

Gelir dağılımı eşitsizliği arttı

GINI katsayısı, bir ülkede milli gelirin ülke vatandaşları arasındaki dağılımını ölçen istatistiksel bir hesaplama. GINI katsayısı, “0” ile “1” arasında değer alır. Net gelir üzerinden yapılan ölçümde GINI katsayısı 1’e yakın ise gelir dağılımı eşitsizliğini, 0’a yakın ise gelir dağılımı eşitliğini gösterir.

Türkiye’de GINI katsayısı 0,408 olarak hesaplandı. Bu oran 2017 yılına kıyasla 0,003’lük bir artış gösterdi. 2002 yılından günümüze kadar incelediğimizde GINI katsayısının hep 1’e yakın seyrettiğini görüyoruz. 

2017 yılıyla karşılaştırıldığında göreli yoksullukta da artış var.

Göreli yoksulluk 0,4’lük bir artış ile yüzde 13,9’a yükseldi. Sürekli yoksulluk ise 2017 yılında yüzde 14 iken, 2018 yılında yüzde 12,7’ye geriledi. 

Aynı zamanda hane bazındaki ortalama gelirde 2017 yılına göre yüzde 12,2’lik bir artış oldu. Hanehalkının ortalama yıllık geliri 2017 yılında 21 bin 577 TL iken 2018 yılında  24 bin 199 TL’ye yükseldi. 

Ciddi maddi yoksunluk oranı 2017 yılında yüzde 28,7 iken 2018 yılında 2,2 puan düşerek yüzde 26,5 oldu. 

Finansal sıkıntıda olma durumunu ifade eden maddi yoksunluk; çamaşır makinesi, renkli televizyon, telefon ve otomobil sahipliği ile beklenmedik harcamalar, evden uzakta bir haftalık tatil, kira, konut kredisi, borç ödemeleri, iki günde bir et, tavuk, balık içeren yemek ve evin ısınma ihtiyacının ekonomik olarak karşılanamama durumu ile ilgili hanehalklarının algılarını yansıtıyor. Ciddi maddi yoksunluk yukarıda belirtilen dokuz maddenin en az dördünü karşılayamayanların oranı olarak tanımlanıyor.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus