Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ve 28 dernekten ortak açıklama: “Pozitif vaka sayılarının doğru şekilde açıklanması, halkın tehlikeyi ve riski algılamasını sağlar”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Türk Tabipleri Birliği – Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) ve 28 dernek, “Koronavirüs testi pozitif olan tüm vakaların açıklanması neden gereklidir?” başlıklı yazılı bir açıklama yayımladı. 

Koronavirüs testi pozitif olan bütün hastaların açıklanması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, “Koronavirüs salgınının nasıl yayıldığına, salgının ne gibi bir etkiye sahip olduğuna, salgına karşı nasıl ilerleme kaydedebileceğimize ve alınan önlemlerin başarılı olup olmadığına dair güvenilir, küresel ve açık veri gerekir. Günlük koronavirüs testi pozitif olan tüm vakaların açıklanması gereklidir” denildi. 

Açıklamada, testi pozitif çıkan kişilerin, belirti göstermese bile hastalığı bulaştırabileceğine dikkat çekildi ve “Bu sayının bilinmesi önemlidir çünkü çevremizde her gün kaç kişi hastalığı bulaştırabilir bilinmelidir. Pozitif vaka sayılarının açıklanması Dünya Sağlık Örgütü’nün talebi ve standartlarına uyum açısından önemlidir” denilerek gerçek vaka sayılarının bilinmesinin önemli olduğu vurgulandı.

Dünyada pek çok ülkenin günlük pozitif hasta sayılarını açıklarken şeffaf olduğu belirtilen açıklamada, “Pozitif vaka sayılarını açıklamak, günlük virüs saptanan kişi sayısı uluslararası standardına uyumun gereğidir. Uluslararası camiada ülkemizde salgının iyi yönetildiği algısı oluşturması açısından yararlıdır. Salgının gidişatını (artış-azalış eğilimi) görmek için salgın eğrileri günlük pozitif vaka sayılarına göre çizilmektedir” denildi.

Açıklamanın devamı şöyle:

“Uzun süren ve zahmetli olan PCR testini uygulayan laboratuvar çalışanları ve evlere giderek numuneler alan ekipler başta olmak üzere sağlık sektöründe çalışan tüm emekçilerin, yaptıklarının salgını kontrol altına almada işe yaradığını görüp motivasyonlarının yükseltilmesini sağlar. Salgının ilk 4,5 ayındaki uygulamaya uyum açısından pozitif vaka sayıları açıklanmalıdır. Halkımızın tehlikenin boyutlarını görebilmesini ve riski doğru algılayabilmesini sağlar. Toplumun alınan tedbirlere daha iyi uyabilmesi için gereklidir. Halkımızın pandeminin iyi yönetildiğine dair güven duymasını sağlar. Paylaşılan resmi rakamlara göre bile hızla büyüdüğü görülen, yüksek bulaşıcılığı ile toplumda hızla yayılan, ölümlerin giderek arttığı tüm toplumu ilgilendiren böylesi bir salgında vatandaşların ‘doğru bilgi edinme hakkı’ olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.”

Açıklamada imzası bulunan kurum ve dernekler şunlar:

Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, Türkiye Biyoetik Derneği, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği, Patoloji Dernekleri Federasyonu, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Türk Gastroenteroloji Derneği, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Türk Radyoloji Derneği, Türk Nöroşirürji Derneği, Türk Toraks Derneği, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Türk Oftalmoloji Derneği, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, Türkiye Milli Pediatri Derneği, Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği, Türk Dermatoloji Derneği, Türk Klinik Biyokimya Derneği, Türkiye Romatoloji Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, Türkiye Acil Tıp Derneği.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus