AYM, eylemci öğrencilere ceza öngören kanun maddesini iptal etti

Anayasa Mahkemesi, Yükseköğretim Kanunu’nun eylemci öğrencilere uzaklaştırma ve okuldan atma cezasını öngören 54’üncü maddesini, hangi eyleme hangi disiplin cezasının uygulanacağının açık olarak belirtilmediği gerekçesiyle iptal etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’nin yaptığı başvuru üzerine Yükseköğretim Kanunu’nun 54. maddesinin (a) bendini iptal etti. Yüksek Mahkeme, maddede, “öğrencilik onur ve şerefine aykırı hakaret eden”, “boykot, işgal ve engelleme gibi eylemlere katılan”, “anarşik, ideolojik olaylara katılan” gibi ifadelerin açık olmadığını kaydetti ve yasama yetkisinin devredilemezliğine aykırı olduğunu vurguladı.

İdare Mahkemesi, AYM’ye yaptığı başvuru kararında; itiraz konusu kuralda disiplin cezasını gerektiren eylemlerin soyut biçimde ifade edildiğini, hangi eyleme hangi disiplin cezasının uygulanacağının açık olmadığını söyleyerek anayasaya aykırı olduğunu vurguladı.

Başvuru dilekçesinde ayrıca, öğrencilerin disiplin suç ve cezalarına ilişkin hususların kanunla düzenlenmesi gerektiğine, bu konulara ilişkin düzenleme yapma yetkisinin itiraz konusu kuralla idareye bırakılmış olmasının kanunilik ilkesiyle bağdaşmadığına dikkat çekildi.

AYM, belirtilen kanuni düzenlemenin iptaline, iptal hükmünün ise dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’nin iptalini istediği 54. maddesinin (a) bendi şöyle:

“Yükseköğretim kurumları içinde veya dışında yükseköğretim öğrenciliği sıfatına onur ve şerefine aykırı harekette bulunan, öğrenme ve öğretme hürriyetini, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kısıtlayan, kurumların sükûn huzur ve çalışma düzenini bozan, boykot, işgal ve engelleme gibi eylemlere katılan, bunları teşvik ve tahrik eden, yükseköğretim mensuplarının şeref ve haysiyetine veya şahıslarına tecavüz eden veya saygı dışı davranışlarda bulunan ve anarşik veya ideolojik olaylara katılan veya bu olayları tahrik ve teşvik eden öğrencilere; eylem başka bir suçu oluştursa bile ayrıca uyarma, kınama, bir haftadan bir aya kadar veya bir veya iki yarıyıl için kurumdan uzaklaştırma veya yükseköğretim kurumundan çıkarma cezaları verilir.”

AYM, yaptığı incelemede şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kişiler ve idare açısından belirlilik ve öngörülebilirliği sağlayacak şekilde kanuni bir çerçeve oluşturulmamıştır. İdarenin söz konusu eylemler ve cezalar için kuralda öngörülen sıralamayı gözetmekle de yükümlü tutulmadığı anlaşılmıştır. Buna göre disiplin cezasını gerektiren eylemin gerçekleşmesi durumunda bir disiplin cezasının verilebileceği öngörülebilmekle birlikte hangi somut fiil ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığı yasal çerçevede belirli bir açıklık ve kesinliğe sahip değildir. Sonuç olarak eğitim ve öğrenim hakkına sınırlama getiren kuralın kanunilik şartını taşımadığı değerlendirilmiştir. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kuralın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.”

Medyascope'a destek olun.

Sizleri iyi ve özgür gazeteciliğe destek olmaya çağırıyoruz.

Medyascope sizlerin sayesinde bağımsızlığını koruyor, sizlerin desteğiyle 50’den fazla çalışanı ile, Türkiye ve dünyada olup bitenleri sizlere aktarabiliyor. 

Bilgiye erişim ücretsiz olmalı. Bilgiye erişim eşit olmalı. Haberlerimiz herkese ulaşmalı. Bu yüzden bugün, Medyascope’a destek olmak için doğru zaman. İster az ister çok, her katkınız bizim için çok değerli. Bize destek olun, sizinle güçlenelim.

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus