Spectrum House araştırması: “Kürt Z kuşağı, sığınmacı ve göçmenlerin yerleşmesine karşı, gönderilmelerine destek veriyor”

Spectrum Araştırma Merkezi, Kürt Z kuşağının sığınmacı ve göçmen algısına yönelik çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Rapora göre, Kürt Z kuşağının yaklaşık yarısı sığınmacı ve göçmenlerin Türkiye’ye yerleşmesine karşı çıkarken, sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesine destek veriyor.


Sığınmacı ve göçmenlerin Türkiye’ye yerleşmelerine kadınlar daha fazla destek veriyor

Spectrum Araştırma Merkezi, Kürt Z kuşağının sığınmacı ve göçmen algısına yönelik 1002 genç ile Diyarbakır, Van, Şırnak ile İzmir ve İstanbul’daki 28 örneklem bölgesinde anket yaptı. Araştırmaya göre kadın katılımcılar, erkek katılımcılardan daha fazla oranda sığınmacı ve göçmenlerin Türkiye’ye yerleşmelerine izin verilmesini istiyor. Raporda, “toplumun sığınmacı ve göçmenleri, sınırlı kaynaklara erişimde rakip olarak görmesi”, “sığınmacı ve göçmenlerin özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından taciz suçlamalarıyla anılması” gibi faktörlerin kadın ve erkek katılımcılar arasında böyle bir farkın ortaya çıkmasına yol açmış olabileceği belirtildi.

Eğitim düzeyi sığınmacılara bakışı değiştiriyor

Eğitim düzeyine göre bakıldığında ise sığınmacı ve göçmenlerin Türkiye’ye yerleşmesine en olumsuz bakan grubun ortaokul ve altı eğitim düzeyine sahip olanlar (yüzde 65,9), en olumlu bakan grubun ise lisans ve yüksek lisans eğitimi almış olanlar (yüzde 43,3) olduğu tespit edildi.

Şehirlere göre sığınmacılara bakış

Şehirlere göre ise İstanbul’daki katılımcıların yarıya yakını (yüzde 46,9) diğer kentlerdeki katılımcıların çoğunluğu (Diyarbakır yüzde 60,1; Van yüzde 80,4; Şırnak yüzde 66; İzmir yüzde 67,4) sığınmacı ve göçmenlerin ülke ekonomisine olumsuz bir etki yaratacağını düşünüyor.

Eğitim düzeyi yükseldikçe sığınmacıların geri gönderilmesini savunanların oranı düşüyor

Ortaokul ve altı düzeyinde eğitim geçmişi olan katılımcıların yüzde 65,3’ü “sığınmacıların geri gönderilmeleri gerektiği” fikrine destek veriyor. Eğitim düzeyi yükseldikçe geri göndermeye destek oranı ise düşüyor. Bu oran lise düzeyinde yüzde 53,9’a, lisans ve yüksek lisans düzeyinde ise yüzde 34,3’e geriliyor.

Sığınmacı ve göçmenlere vatandaşlık verilmesine karşı çıkanların oranı yüzde 44

Ankete katılanların yüzde 44’i hiçbir sığınmacı ve göçmene vatandaşlık verilmemesi gerektiğini düşünüyor. Yüzde 13’ü sadece eğitimli sığınmacı ve göçmenlere, yüzde 11’i sadece ekonomik yatırım yapabilen sığınmacı ve göçmenlere ve yüzde 10’u ise bütün sığınmacı ve göçmenlere vatandaşlık hakkı tanınmasından yana. Katılımcıların yüzde 22’si ise vatandaşlık verilip verilmemesi veya hangi gruba neden verilmesi konusunda emin olmadığını belirtiyor.

“Kürt Z kuşağının azımsanmayacak bir kısmı sığınmayı meşru bir hak olarak görüyor”

Raporun değerlendirme kısmında ise katılımcıların yaklaşık yarısının sığınmacı ve göçmenlerin Türkiye’ye yerleşmesine karşı çıktığı ve benzer oranda katılımcının yerleşik olan sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesine destek verdiğine dikkat çekildi.

Yaklaşık her beş katılımcıdan birinin sığınmacı ve göçmenlerin Türkiye’ye gelip yerleşmesine izin verilmesi gerektiğini beyan ettiğinin altı çizilen raporda şu değerlendirmeye yer verildi:

“Kürt Z kuşağının azımsanmayacak bir kısmının, ülkedeki yaygın sığınmacı ve göçmen karşıtlığına rağmen sığınmayı meşru ve desteklenmesi gereken bir hak olarak görmesi önemli ve dikkat çekicidir. İzmir ve İstanbul’daki katılımcıların sığınmacı ve göçmenlerin Türkiye’ye gelip yerleşmesine izin verilmesine diğer şehirlerdeki katılımcılardan daha fazla destek sunmasında iç göç deneyiminin, yaşadıkları kentlerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi ve farklı kültürlerden insanları bir arada barındırma olanaklarının olumlu bir rol oynamış olabileceğini söylemek yanlış olmaz.”

Medyascope'a destek olun.

Sizleri iyi ve özgür gazeteciliğe destek olmaya çağırıyoruz.

Medyascope sizlerin sayesinde bağımsızlığını koruyor, sizlerin desteğiyle 50’den fazla çalışanı ile, Türkiye ve dünyada olup bitenleri sizlere aktarabiliyor. 

Bilgiye erişim ücretsiz olmalı. Bilgiye erişim eşit olmalı. Haberlerimiz herkese ulaşmalı. Bu yüzden bugün, Medyascope’a destek olmak için doğru zaman. İster az ister çok, her katkınız bizim için çok değerli. Bize destek olun, sizinle güçlenelim.

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus