Yeşiller Partisi’nin kuruluşuna engel kalmadı – Mahkeme İçişleri Bakanlığı’nı haksız buldu

Ankara 8. İdare Mahkemesi, kuruluşu İçişleri Bakanlığı’nca engellenen Yeşiller Partisi’ni haklı buldu, bu kararla partinin kuruluşunun önünde engel kalmadı. İçişleri Bakanlığı, Yeşiller Partisi’nin sunduğu kuruluş dilekçe ve belgelerine “alındı belgesi” vermeyerek, partinin yasal olarak faaliyete geçmesine izin vermiyordu. İdare mahkemesi, partinin kuruluşu için usulüne uygun olarak yapılan başvuru dilekçesini almayan ve almama gerekçesi hakkında da bilgi vermeyen İçişleri Bakanlığı’nın işlemini yasalara aykırı buldu.

Yeşiller Partisi kurucuları, partiyi kurmak için usulüne uygun olarak yaptıkları başvuru için, “alındı belgesi” verilmesi talebiyle 5 Ocak 2021’de İçişleri Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, başvuruya cevap vermeyerek, zımnen reddetti. Yeşiller Partisi adına 18 kişi, partinin kuruluşu için kanunda belirtilen evrakın bakanlığın siyasi partiler birimine teslim edilmesine rağmen, alındı belgesinin verilmediği ve anayasal haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle idare mahkemesine gitti.

Davalı konumdaki bakanlık, savunmasında, siyasi partilerin kuruluş aşamasında, şartların yerine getirilmemesi halinde alındı belgesinin verilemeyeceğini ve bakanlığın uygulamasında hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığını belirterek, yürütmenin durdurulması talebi ile açılan davanın reddedilmesi gerektiğini ileri sürdü.

OKU: Bir yıl oldu: İçişleri Bakanlığı, Yeşiller Partisi’nin kurulmasına hâlâ izin vermedi

Ankara 8. İdare Mahkemesi, davaya konu işlemin devam etmesi halinde, siyasi parti kurma hakkının ihlal edilmesine neden olacağını belirterek, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda, temel hak ve hürriyetler arasında yer alan örgütlenme özgürlüğü kapsamında, siyasi partilerin kuruluşunun herhangi bir izne tabi olmadığı vurgulandı ve şu ifadelere yer verildi:

Siyasi parti kurabilme şartını taşıyanlara yüklenen yükümlülüğün, yalnızca Kanun’un 8.maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak idareye sunulması olduğu, idarece yapılacak incelemenin de bu belgelerin eksik olup olmadığı ve yasal şartların gerçekleşip gerçekleşmediği ile sınırlı olduğu, davacılar tarafından sunulan belgelerde herhangi bir eksiklik bulunduğu yolunda idarece somut bilgi ve belge sunulmadığı gibi, davacıların yasal şartları taşımadığı yolunda bir tespitin de bulunmadığı anlaşılmış olup, alındı belgesinin verilmemesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamıştır.

Medyascope'a destek olun.

Sizleri iyi ve özgür gazeteciliğe destek olmaya çağırıyoruz.

Medyascope sizlerin sayesinde bağımsızlığını koruyor, sizlerin desteğiyle 50’den fazla çalışanı ile, Türkiye ve dünyada olup bitenleri sizlere aktarabiliyor. 

Bilgiye erişim ücretsiz olmalı. Bilgiye erişim eşit olmalı. Haberlerimiz herkese ulaşmalı. Bu yüzden bugün, Medyascope’a destek olmak için doğru zaman. İster az ister çok, her katkınız bizim için çok değerli. Bize destek olun, sizinle güçlenelim.

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus