suriyeli

Ji ber çi li Tirkiyê nijadperestî û dîskrîmînasyon hildibe?

Ji kerema xwe pê li CCyê bikin.

Wergêr: Heja Türk