Emniyet ve Adalet Bakanlığı’nda on binlerce kadro açıldı

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Yeni KHK’lar ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarında on binlerce kadro açıldı. 

Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında bir özel harekat başkanı, 3 özel harekat başkan yardımcısı, bin komiser muavini, 2 bin polis memuru olmak üzere toplam 3 bin 4 kadro oluşturuldu. Taşra teşkilatına ise 8 özel harekat müdürü, bin 500 komiser muavini, 20 bin polis memuru, 7 bin 500 çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere toplam 29 bin 8 kadro ihdas edildi. Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü’nde açılan toplam kadro sayısı 32 bin 12 oldu.KHK ile ayrıca toplam kontenjanın yüzde 20’sini aşmamak kaydıyla Bakanlıkça belirlenecek sayıda önlisans mezunu, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınabilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü’nde ise 2 ilçe emniyet müdürü kadrosu oluşturuldu.

Kadro açılan en büyük kurumlardan birisi de Adalet Bakanlığı. Bakanlıkta 4 bin hakim ve savcı, 2 bin hakim adayı için kadro açılırken, Ayrıca bakanlığın merkez teşkilatına bir İnsan Hakları Dairesi Başkanı, 4 daire başkanı kadrosu ihdas edildi. Ayrıca HSK’da da 100 müfettiş kadrosu açıldı

Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin askeri hakim sınıfından başkan, başsavcı, ikinci başkan, daire başkanı ve üyeleri ile yedek subaylar haricindeki diğer askeri hakimler, Hakimler ve Savcılar Kurulunca bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri ile diğer adli ve idari yargı mercilerine hakim veya savcı olarak atanabilecek.

Kadro açılan diğer kamu kuruluşlarından Maliye Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının taşra teşkilatı için 36, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının taşra teşkilatı için de 34 kadro açıldı.

İçişleri Bakanlığına 2  kaymakam, 2 yazı işleri müdürü, 2 nüfus müdürü, 6 şef, 4 programcı, 4 bilgisayar  işletmeni, 206 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 2 şoför, 4 hizmetli, 2  kaloriferci, 2 dağıtıcı olmak üzere 236 kadro ihdas edildi.

Sağlık Bakanlığında 62, Diyanet İşleri Başkanlığında 28, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde 28, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 177, Milli Eğitim Bakanlığında 38 kişiye kadro açıldı.

 

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus