issizlik1

Mustafa Sönmez: “İşsizlik verisini büyüme verisiyle değerlendirdiğimizde, yaşanmış büyüme, işsizliğe derman olmamıştır.”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak 2018’e ait işsizlik verilerini açıkladı.Ocak ayında işsizlik % 10.8 oldu.

2018 yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 576 bin kişi azalarak 3 milyon 409 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,2 puanlık azalış ile % 10,8 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,5 puanlık azalış ile % 12,7 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,6 puanlık azalış ile % 19,9 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran 2,2 puanlık azalış ile % 11,1 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranında 1,6 puanlık artış

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Ocak döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 357 bin kişi artarak 28 milyon 29 bin kişi, istihdam oranı ise 1,6 puanlık artış ile % 46,4 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 70 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 286 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin % 17,7’si tarım, % 19,9’u sanayi, % 7’si inşaat, % 55,4’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,6 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,1 puan, inşaat sektörünün payı 0,5 puan arttı. Hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payında ise değişim gözlenmedi.

İşgücüne katılma oranı % 52,1

İşgücü 2018 yılı Ocak döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 780 bin kişi artarak 31 milyon 438 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,6 puan artarak % 52,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık azalışla % 71,3, kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla % 33,2 olarak gerçekleşti.

grafik 1

Kayıt dışı çalışanların oranı % 32,5

Ocak 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek % 32,5 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan artarak % 21,8 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 5 bin kişi azaldı

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 28 bin kişi artarak 28 milyon 937 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı değişim göstermeyerek % 47,9 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 5 bin kişi azalarak 3 milyon 163 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı değişim göstermeyerek % 9,9 oldu.

grafik2

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek % 53,2 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 50 bin, hizmet sektöründe 4 bin kişi azalırken sanayi sektöründe 53 bin, inşaat sektöründe 29 bin kişi arttı.

grafik3

Bu konuda Mustafa Sönmez ile yaptığımız konuşmayı sizinle paylaşıyoruz: