Screen Shot 2018-08-09 at 22.05.18

Açık Oturum (151): ABD-Türkiye-İran kriz üçgeni – Amberin Zaman, Suat Kınıklıoğlu ve Haluk Levent ile söyleşi

https://soundcloud.com/medyascopetv/acik-oturum-abd-turkiye-iran-kriz-ucgeni-amberin-zaman-suat-kiniklioglu-ve-haluk-levent