HSK, YSK’nın suç duyurusunda bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanları hakkında inceleme başlattı

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print


İstanbul seçiminde kanuna aykırı bir şekilde sandık kurulu görevlendirmeleri yaptıkları gerekçesiyle, Yüksek Seçim Kurulu tarafından suç duyurusunda bulunulan İstanbul ilçe seçim kurulu başkanları hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) inceleme başlattı.

YSK, 31 Mart’ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline karar vermişti. Kanuna aykırı olarak sandık görevlisi ataması yapan ilçe seçim kurulu başkanları ve diğer sorumlular hakkında ise suç duyurusunda bulunmuş, sorumlu bulunan kişilerin hâkim olması nedeniyle de suç duyurusu yazısı HSK’ya gönderilmişti.

Sorumlu hâkimleri HSK tespit edecek

HSK 1. Dairesi, YSK’nın suç duyurusu üzerine, ilçe seçim kurulu başkanlığı yapan hakimler hakkında inceleme başlattı.

İnceleme kapsamında, iddiaları araştırmak üzere görevlendirilen HSK müfettişlerinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda hakimlerle ilgili karar verilecek.

YSK’nın hazırladığı suç duyurusu dilekçesinde isim belirtilmedi. Kanuna aykırı görevlendirme yapanlar, HSK’nın görevlendirdiği müfettişlerin araştırması sonucu belirlenecek.

Müfettiş raporunun sonucunda kusur tespitinde bulunulursa, sözkonusu hâkimler hakkında HSK, disiplin cezasına hükmedebileceği gibi ceza davası açılması için kovuşturma izni de verebilecek.

Hâkimler dışındaki görevlilerin soruşturmalarını savcılıklar yürütecek

YSK tarafından, HSK’nın, “Hâkim ve savcıların suçlarına iştirak edenler aynı soruşturma ve kovuşturma mercilerine tabidirler” hükmü gereğince, ilçe seçim kurulu başkanlarının yanı sıra diğer sorumlular hakkındaki suç duyurusu dilekçesi de HSK’ya gönderilmişti.

HSK, hâkimler dışındaki görevliler hakkındaki soruşturmaların, genel hükümlere tabi olması nedeniyle bu kişilerle ilgili soruşturmaların İstanbul savcılıklarınca yürütülmesine karar verdi.

CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Başkanı Doğuşcan Aydın Aygün, HSK’nın kararını eleştirdi ve asıl sorumluluğun kaymakamlıklarda olduğunu söyledi.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus