İşsiz sayısının artacağını, tasarruf etme ihtimalinin azalacağını düşünen tüketicinin güvensizliği sürüyor

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksinin Ocak 2020 değerini “58,8” olarak açıkladı. Bu değer Aralık 2019’da “58,7” idi. Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Endeks verisini oluşturan dört alt endekste durum şöyle:

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi aralık ayında 77,7 iken, ocak ayında yüzde 2,3 oranında artarak 79,5 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi aralık ayında 76,5 iken, ocak ayında yüzde 1,1 oranında artarak 77,4 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi aralık ayında 57,1 iken ocak ayında yüzde 0,5 oranında azalarak 56,8 oldu. İşsiz sayısı beklentisi endeksinin artması işsiz sayısında azalma beklendiğini, azalma ise işsiz sayısında artış beklendiğini gösteriyor.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi aralık ayında 23,8 iken, Ocak ayında yüzde 9,1 oranında azalarak 21,6 oldu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus