Anayasa Mahkemesi, Ahlat’taki Cumhurbaşkanlığı Köşkü projesini iptal etmişti, yeniden Meclis’e geldi ve kabul edildi

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

İmar Kanunu, Gecekondu Kanunu, Kıyı Kanunu gibi kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifini haberleştirmiştik. Aynı torba yasada yer alan maddelerden biri de Bitlis-Ahlat’ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Köşkü’yle ilgiliydi. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına rağmen inşaatı süren köşk için kanun teklifine eklenen alana özel madde TBMM’de kabul edildi.

3621 Sayılı Kıyı Kanunu’nda değişiklikleri öngören teklif günlerdir Meclis’te tartışılıyor. Maddelerden biri de Van Gölü’nün kıyısında, Bitlis’in Ahlat ilçesinde yapımı süren Cumhurbaşkanlığı Köşkü ile ilgili. Teklifin 20. maddesinde bölgenin gelişimine katkı sağlayacak kamu yapısının oluşturulmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek “Koordinatları gösterilen alanın Kıyı Kanunu’na tabi kısımlarında, kamu kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılabilmesini de teminen imar planı kararıyla resmi kurum alanları yapılabilmesi amaçlanmaktadır” denildi.

AYM, 26 Haziran 2019’da iptal etmişti

Daha önce Kıyı Kanunu’na eklenen bir maddeyle Bitlis-Ahlat ile birlikte Çandarlı ve Rize-İyidere’de belirlenen alanlarda yapılaşmaya dair sınırlayıcı hükümlerin uygulanamayacağına dair istisna getirilmişti. Ancak bu madde CHP’nin itirazı üzerine Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) gitti ve Yüksek Mahkeme, 26 Haziran 2019’da aldığı kararla maddenin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti ve kararı iptal etti.

Meclis’te kabul edilen maddeyle birlikte Ahlat’taki alanın yapılaşmaya açılması, dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nün inşaatının devam etmesi yönünde karar alındı. İnşaat geçen yıl da AYM kararına rağmen durmamış, çalışmalar kamuoyuna da yansımıştı. Köşkün yapılmasının planlandığı alanın uydu görüntülerinde, Van Gölü kıyısına dolgu alan ve yeni yollar yapıldığı ortaya çıkmıştı. Bu alan önceden tarım arazisi olarak kullanılıyordu.

Erdoğan: “Birileri rahatsız olsa da yapacağız”

İnşaatı, Erdoğan’ın liseden arkadaşı olan Hasan Gürsoy’un sahibi olduğu Gürsoy Grup üstlenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümü dolayısıyla 26 Ağustos 2019’da Ahlat’ta düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söylemişti: “10 dönüm arazi üzerinde 1071 metrekare oturma alanına sahip bir Cumhurbaşkanlığı külliyesi kuruyoruz. Birileri rahatsız olsa da engellemeye çalışsa da bu külliyeyi ilçemize kazandıracağız.”

Köşk için Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılı Yatırım Programı’nda 30 milyon lira bütçe ayrılırken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, başlatılan projenin bir gençlik merkezine dönüştürülmesi amacının olduğunu dile getirmişti. 

Meclis’te görüşülerek kabul edilen maddeye muhalefet partileri itiraz ederken CHP, madde gerekçesinde belirtilen “resmi kurum alanı” tanımının yasal bir tanım olmadığını ve kararın Anayasa’ya aykırılık teşkil ettiğini savundu.

“Rize ve Çandarlı neden yeniden düzenlenmiyor?”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “26 Ağustos 2019’da sarayın tek adamı çıktı, yine Malazgirt’te dedi ‘Birileri bizim bu sarayı yapmamıza engel olmaya çalışıyor. Çatlasanız da patlasanız da bu sarayı yapacağız’ dedi” derken CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu maddeye dair şunları söyledi: “Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği Ahlat’ta Van Gölü kıyısında Cumhurbaşkanlığı Köşkü Projesi yeniden gündeme getiriliyor. Böylece, Bitlis Ahlat’ta Van Gölü kıyısında bulunan alanların Kıyı Kanunu’na tabi kısımlarında imar planı kararıyla resmî kurum alanı yapılabilmesine olanak sağlanmaktadır. AYM, esasen, Rize ve Çandarlı olmak üzere bu alanı da iptal ettiğine göre neden sadece Ahlat’ta saray yapımı yeniden düzenleniyor da Rize ve Çandarlı düzenlenmiyor? Eğer, Anayasa’ya aykırı değil idiyse neden onlar da yasal düzenlemeye bağlanmıyor? Hayır eğer, Anayasa’ya aykırı olduğu halde orada da bir saray yapımına başlanmış ise o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi, yürütmenin Anayasa’ya aykırı eylem ve işlemler dizisi hedefinde, ereğinde neden araçsallaştırılmak isteniyor? İşte bu açılardan bakıldığı zaman çifte Anayasa’ya aykırılık kendini açıkça göstermektedir.”

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu da konuyla ilgili şöyle konuştu: “Anayasa Mahkemesi’nin reddettiği maddelerin bu torbanın içerisine saklanarak Meclis gündemine getirilmesini de doğru bir davranış olarak görmüyoruz. Aynı zamanda ‘Kanunlar Anayasa’ya aykırı olamaz’ hükmünün ihlal edilmiş olduğunu da belirtmek istiyorum. Teklife eklenen Ahlat’taki Cumhurbaşkanlığı sarayının konumunu gösteren krokiyi kapsayan 20. madde ile Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği madde aynıdır. Hukuk devleti ilkesine ve kıyıların ve çevrenin korunması hükümlerine aykırılık sözkonusu olduğu için iptal edilen bu kanun hükmü bu defa Anayasa Mahkemesi’ne gidilirse iptal edilmeyecek mi?”

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise yapılması planlanan saraya “hayır” demenin, Atatürk’ün eserlerine “hayır” demek anlamına geldiğini öne sürdü.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus