Kadir Has Üniversitesi’nden Türkiye çapında koronavirüs anketi: Halkın yüzde 40’ı hükümetin politikalarını başarılı buluyor

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Kadir Has Üniversitesi’ne bağlı akademisyen ve araştırmacıların oluşturduğu Türkiye Çalışmaları Grubu, koronavirüs algısı anketinin sonuçlarını bugün açıkladı. “Covid-19 Kamuoyu Algıları Araştırması” anketinin sonuçları çevrimiçi olarak yapılan basın toplantısında paylaşıldı.

Toplantı, proje koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Aydın’ın sonuçları gösteren ve değerlendiren sunumuyla başladı. Prof. Dr. Aydın, anketin 3 ve 17 Nisan tarihleri arasında Türkiye genelinde 26 şehirde, bin kişiyle yapıldığını, katılımcıların sadece yüzde 10’uyla yüz yüze görüşüldüğünü, kalan görüşmecilerle ise kamera destekli görüşmeler gerçekleştirildiğini vurguladı. Aydın, 3 ve 17 Nisan tarihlerinde salgının Türkiye’de büyük bir etki gösterdiğinin, dolayısıyla bu zaman diliminde koronavirüsün insanların algılarında önemli bir rol oynadığınının altını çizdi.

Ankette görüşülen kişilere ilk olarak koronavirüsün ortaya çıkış sebebi soruldu. Görüşmecilerin yüzde 41,3’ü virüsün kaynağının Çinliler’in beslenme ve gıda anlayışı olduğunu düşünüyor. İkinci sırada ise virüsün biyolojik bir silah olarak üretilmiş olması seçeneği geliyor. Görüşmeciler üçüncü bir neden olarak insanların vahşi hayvanların yaşam alanlarına girmesini ve onlarla temasın artmasını görüyor. Anket sonuçlarındaki dikkat çekici bir durum ise görüşme yapılan kişilerin yüzde 9,5’inin virüsün nedeni olarak “dünyadaki genel ahlaksızlığı” görmesi. Yine görüşmecilerin yüzde 4,5’i yaşananları “takdir-i ilahi” olarak değerlendiriyor. Bu virüsü “kıyametin yaklaşması” olarak görenlerin oranı ise yüzde 2,5.

Çalışmada ortaya çıkan bir başka bulgu ise, salgının sebebinin “virüsün bir biyolojik silah olarak kullanımı” olduğunu düşünenlerin çoğunluğunu 18-34 yaş arası gençlerin oluşturması.

Ankette araştırılan bir başka konu ise insanların yaşananlar karşısında ne kadar endişeli oldukları. Anketin bulgularına göre, görüşmecilerin yüzde 73,3’ü virüs karşısında endişeli olduklarını belirtirken sadece yüzde 7,6’sı yaşananlar karşısında endişe duymadıklarını söyledi. Bununla birlikte erkekler arasındaki endişenin kadınlara göre daha az olduğu da göze çarpıyor. Buna göre, erkeklerin yüzde 67,9’u endişeliyken, kadınların yüzde 78,8’inin endişeli olduğu görülüyor. 

Görüşülen kişilere salgından korunmak için nasıl önlemler aldıkları konusunda da sorular yöneltildi. Buna göre insanların yüzde 96’sı ellerini sık sık sabunla yıkıyor; önlem olarak “işe gitmiyorum” diyenlerin oranı ise yüzde 78.

Ankette katılımcılara salgınla mücadelede hükümet politikalarını başarılı bulup bulmadıkları da soruldu. Katılımcıların yüzde 39,9’u politikaları başarılı bulduklarını söylerken, yüzde 30,6 başarısız bulduklarını belirtti. Yüzde 29,9’lık bir kesim ise hükümeti ne başarılı ne de başarısız buluyor. Prof. Dr. Aydın zaman içinde hükümeti başarılı veya başarısız bulduğunu belirten kişlerin fikirlerinin aksi yönde değişebileceğini de söyledi.

Görüşmecilere yöneltilen bir diğer soru da koronavirüs ile mücadelede alınan önlemleri destekleyip desteklemedikleriydi. Buna göre, yüzde 89,5 ile en çok okulların kapatılması önlemi destekleniyor. Bununla beraber, alınan diğer önlemlere verilen desteğin ortalaması ise yüzde 87,5 olarak hesaplandı.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus