“Halkı paniğe sevk etmekle” suçlanan Prof. Dr. Kayıhan Pala hakkındaki soruşturma tamamlandı: “Bilim insanının salgını izlemesi ve görüş açıklaması anayasal bir haktır”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Prof. Dr. Kayıhan Pala hakkında, “halkı yanlış bilgilendirdiği” ve “paniğe yönlendirdiği” suçlamasıyla soruşturma başlatan Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, soruşturmayı tamamladı. Rektörlük, kararında “Pala’nın pandemiyi izlemesi, değerlendirmesi olağan bir durum, anayasal bir haktır” denildi.

Bursa Valiliği İl İdare Kurulu, Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın 21 Nisan 2020 tarihinde “enBursa.com” isimli internet sitesinde yayınlanan koronavirüs salgınına ilişkin söyleşisinde “halkı yanlış bilgilendirdiği, paniğe yönlendirdiği” iddiasıyla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık, suç duyurusunu görevsizlik kararı ile Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’ne göndermiş, Pala hakkında rektörlük tarafından soruşturma açılmıştı.

Türk Tabipleri Birliği, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’nün Pala hakkındaki soruşturmasını komisyon kararı sonucu sonlandırdığını duyurdu.

Rektörlüğün kararında Pala’nın, halk sağlığı alanında uzman bir bilim insanı olarak koronavirüs salgınını izlemesi, bilimsel veri toplaması, değerlendirmesi ve yayınlamasının akademik olarak olağan bir durum olduğu vurgulandı. Pala’nın veriler ışığında görüş açıklaması, anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ilgili maddeleri çerçevesinde, temel bir hak olan ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildi. Kararda ayrıca, soruşturulan durumun “Herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir” düzenlemesini yapan anayasanın 27. maddesi kapsamına uygun olduğu belirtildi.

TTB: “Salgınla bilim insanlarını susturarak değil, onlardan yararlanarak baş edebiliriz”

Türk Tabipleri Birliği, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Hükümete ve taşra teşkilatı yetkililerine çağrıda bulunuyoruz: Toplum sağlığını koruma görevinizi, suç duyurusu, idari soruşturma vb. yollarla, bilim insanları, hekimler, sağlık personeli üzerinde baskı kurmaya çalışarak yerine getiremezsiniz.

Bilim insanlarının bilimsel bilgilerine dayanarak yaptığı değerlendirmelere eğer bir karşılık verilecek ise bunun yolu onu baskı altına almak için hakkında ceza soruşturması açmak, ceza tehdidi yöneltmek değildir; bu değerlendirmelerin neden hatalı olduğunu, bilimsel metoda, kanıta dayanan çalışmalarla açıklamaktır.

Pandeminin tüm toplumun ve sağlık çalışanlarının sağlığı, yaşamı için ciddi tehdit oluşturduğu günlerdeyiz. Bu büyük sorunla, bilim insanlarını, hekimleri susturarak değil, onların eleştirel düşüncelerini, önerilerini hiçbir kaygı duymadan özgürce ifade etmelerini sağlayarak, onlardan yararlanarak baş edebiliriz.”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus