Öldürülen Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi’nin duruşmada okumasına izin verilmeyen konuşması: “Sıkılan kurşunun vebalinin yargının boynunda kalmasından korkarım”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Diyarbakır’ın merkez Sur İlçesi Yenikapı Sokak’ta bulunan Dört Ayaklı Minare’nin önünde 28 Kasım 2015 tarihinde basın açıklaması yaptıktan sonra çıkan çatışmada öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi davasında ilk duruşma bugün yapıldı. 3 Mart 2021 tarihine ertelenen duruşma sırasında söz alan Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi’nin konuşmasına devam etmesine izin verilmedi.

Türkan Elçi’nin konuşma metni daha sonra basın mensuplarına dağıtıldı. Elçi’nin “Sayın Yargıçlar” diyen başlayan konuşması şöyle devam edecekti:

“Dilekçemin üzerinden tam beş yıl geçti Hâkim Bey”

“25 Aralık 2015 tarihli Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na müşteki sıfatıyla verdiğim, “Tahir Elçi, Müslüman bir toplumun çoğunlukta yaşadığı bir ülkede bir mabedin ayakları altında barışı dile getirmiş, insanlık açısından önemli sayılan kutsal mekan cami ve kutsal sözcük barış onun şahadetinde bir araya gelmiştir. Tahir Elçi’nin vicdanlı görev ahlakıyla çalışacak yetkililerin günün birinde çıkıp katili adaletin eline teslim edeceği yönündeki umutlarımı kaybetmeden bekleyeceğim’ cümleleriyle hitama eren dilekçemin üzerinden tam beş yıl geçmiş Hâkim Bey. Geçen beş yıl, ölüm hakikatinin acısından hiçbir şey eksiltemezken ne yazık ki ilgili makamların işlenen menfur cinayetin faillerinin bulunması yönündeki isteksizliği, çeşitli kaygı ve saiklerle mağduriyete karşı kayıtsız kalması ve sessizliği yeğlemesi umutlarımızın azalmasına neden olmuştur Hâkim Bey.

“Bu topraklar vicdan yağmurlarıyla yıkanmalı”

Vicdan sahibi ve görev ahlakıyla çalışacak yetkililerin günün birinde çıkıp katili adaletin eline teslim edeceğini umduğum dilekçemde aynı zamanda ‘vicdan’ sözcüğü geçiyor. Bir hâkim herkes kadar etten, kemikten olduğu kadar, adalet dağıtıcısı görevi gereği herkesten farklı olarak baştan başa daha çok vicdandır, Hâkim Bey. Bir hâkimin vicdanı aynı zamanda onun iç sesidir. İç ses de her türlü siyasi mülahazadan, önyargıdan, ideolojiden, dini düşünceden uzak, kalpten gelen bir sestir. Biz bugün bu makamdan bu sesi duymaya geldik, ancak ve ancak bu ses, yıllardır beklediğimiz adaleti tesis edebilir. Vicdanınızın sesi bir bahar yağmuru gibi sonbaharımıza yağabilmeli, hukuk sonsuz gök gibi gürleyebilmeli, şiddeti isteyenlerin elleri ve emelleriyle kirlenen bu topraklar vicdan yağmuruyla yıkanmalı Hâkim Bey.

Adalet dağıtıcısı olarak addedilen makamınıza saygımız var çünkü mağdur vekili olarak yapılan haksızlıkların adaletle buluşması için hukuka inanan bir insanın ruhunun mahkeme duvarlarında izi var. Haksızlığın nereden geldiğine bakmaksızın karşı koyan bir insanın ruhu. Bu ruhun bir hukukçu için elzem olduğunu, bir hukukçunun her şeyden önce insana insan olarak değer vermenin gerekli olduğunun idrakine varmış bir hukukçunun ruhu. Hukukun bir kural yığını olmasından daha ziyade, hukuk vasıtasıyla yer yüzünde herkesin insanca bir arada yaşayabileceği, güçlünün güçsüzü ezmeyeceği ve gücü neticesinde adaletin tesis olunacağına biz hep inandık.

İnsanlık, ilk dönemlerinden günümüze kadar çoğu değerin üstünde aşkın bir öneme sahip adalet kavramına sürekli ihtiyaç duymuştur. Bu üstün değerin tecelli edebilmesi düşünce ve eylemlerinde objektif, önyargılarına dayanmadan, sadece kendi bakış açısıyla değil, evrensel hukuk bakış açısına göre kararlar veren hukuk uygulayıcılarının pratikleriyle mümkün olabilmiştir. Sizden talebimiz bu pratiğin icrasıdır Hâkim Bey.

“Sıkılan kurşunun vebalinin yargının boynunda kalmasından korkarım”

Şu an önünüzdeki dosyada maktul olarak geçen kişinin, insan haklarının evrensel ilkelerine inanan, ahlaki boyutunu kavrayıp içselleştiren, her türlü ideolojik, siyasi, dini görüşten münezzeh birinin; bir sonbaharın kasımında savaşsız ve huzurlu bir yaşamın tesisi için dudaklarından dökülen son sözlerinin sesi hâlâ kulaklarımızda Hâkim Bey. Gidenler gider, bir daha dönmez. Ölüler konuşamaz, geride sesleri kalır Hâkim Bey. Dar bir sokağın dar anında ‘Savaşlar, çatışmalar, operasyonlar bu alandan uzak olsun’ cümlesi yankılanır. Bu sese aksiseda olabilecek tek ses, adaletin ulvi sesidir Hâkim Bey. Elimiz yüreğimizde, kulaklarımız kirişte adaletin sesini beklemekteyiz Hâkim Bey. Ardını arkasını bir türlü görmeye kudretimizin yetmediği birileri, gökten insafsızca kurşun yağdırdı, bize değen kurşun tekti. Tek kurşun ne taksir ne de kusurdur, tek kurşunda kindar kastın izleri dolaşır Hâkim Bey. Sıkılan kurşunun vebalinin yargının boynunda kalmasından korkarım Hâkim Bey.

“Bu mülk hepimizindir, adalet hepimizin olmalı”

Bireysel ve de kamusal yönleriyle yargı bağımsızlığını, tarafsızlığını objektif bir şekilde temsil eden hakimler olarak, kendi kişisel görüşlerinizin, ideolojilerinizin, dini inançlarınızın etkisinde kalmadan, bir tarafın çıkarını gözetmeden, yargılananlar arasında devletin memuru olan polislerin de bulunması dolayısıyla devletin menfaatini korumak gibi bir baskının ağırlığını hissetmeden, hiçbir siyasi erkin gücüne meyletmeden, kişisel çıkar gözetmeden sadece ve sadece suçlunun cezalandırılmasının esas alınacağı adilane bir kararla, toplumun adalete olan güvensizliği bir nebze de olsa dinecek, insanların adil ve esenlikli bir ortamda yaşayabilme olanağı oluşacaktır Hâkim Bey. Çünkü hukukun varoluş sebebinin temelinde yatan asıl amaç, insanların birbirleriyle ve vatandaşlık bağıyla bağlı olduğu devletle olan ilişkilerinde adil bir düzenin inşası vardır. Yargı makamlarının adalete yönelik çabaları olmaksızın devlete ve topluma güçlü bağlarla bağlı vatandaşlar düşlemek nafiledir Hâkim Bey.

‘Adalet mülkün temelidir’ dediniz, biz buna hep inanmak istedik. Bu mülk kimindir Hâkim Bey? Bir mülkte yaşanan her mağduriyet bir başkasının mutsuzluk kaynağı olabiliyor Hâkim Bey. Biz bu mülkte zulüm gördük, mağdur olduk, yaşadığımız haksızlığın adilane bir kararla sonuca bağlanması halinde benim kişisel mağduriyetimin giderilmesinden daha ziyade, farklı etnik köken ve inançtan müteşekkil Türkiye toplumunun bir arada yaşayabilme umudunu yeşertebilme açısından ve yaşanan haksızlıklar neticesinde kırgınlıkların, küskünlüklerin bir nebze de olsa ortadan kalkmasına olanak sağlayacağından emin olun Hâkim Bey. Çünkü Tahir Elçi’nin katledilmesi Türkiye’de yaşayan çoğu insan tarafından esefle karşılanmış, adaletin gerçekleşmesi yönünde bir beklenti içine girilmiştir. Bu mülk hepimizindir, adalet hepimizin olmalı Hâkim Bey.

Adalete dayanmayan bir mahkeme salonundan çıkacak olan bir karar, güçlülerin güçsüzlere karşı üstünlüğünden başka bir şey olmayacaktır Hâkim Bey. Çektiğimiz bunca acıyı, mağduriyeti dipsiz karanlık bir mezbura kapatıp üzerini betonla örtmeye çalışıp , vebal yüklenmeyin Hâkim Bey.”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus