DİSK’ten Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde eylem: “İktidar sağlık çalışanlarının sesini duymalı”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (İTUC) tarafından dünya genelinde ilan edilen “Sağlık emekçileri için küresel eylem ve dayanışma günü”nde İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu okudu. Sağlık emekçilerinin büyük bir fedakârlıkla, sağlıklarını kaybetme pahasına salgınla mücadelede ön saflarda yer aldığını söyleyen Çerkezoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “İktidar sağlık çalışanlarının sesini duymalı. Bütün sağlık çalışanlarına aşı yapılmalıdır. Koronavirüs sağlık çalışanları açısından meslek hastalığı sayılmalıdır. Sağlık emekçilerinin çalışma sürelerinin kısaltılması gerekmektedir. Yıllardır atama bekleyen sağlık çalışanları bir an önce atanmalıdır. Ve tüm sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığının ödenmesi öncelikli taleplerimizdir.”

“Bütün sağlık çalışanlarına aşı yapılmalı”

Sağlık çalışanlarının emekliliklerinde ve istifa sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Çerkezoğlu, “Sağlık emekçilerine insanca yaşayacak ücret, daha fazla istihdam ve sağlıklı çalışma koşulları sağlanmalı” dedi.

Çerkezoğlu, sağlık çalışanları için taleplerini şöyle sıraladı:

– Bütün sağlık çalışanlarına aşı yapılmalı.

Kovid 19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılmalı.

– Çalışma saatleri kısaltılmalı.

– Gerekli atamalar yapılmalı.

– Her türlü eşitsizliği ortadan kaldıracak, emeğin karşılığı olan ücret tüm sağlık çalışanlarına sağlanmalı.

Sağlık çalışanlarına istifa, emeklilik ve izin yasağı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla dün (27 Ekim) yayımlanan genelge ile Sağlık Bakanlığı personelinin izin, istifa ve emeklilik taleplerinin kabul edilmeyeceği bildirilmişti.

Buna göre, merkez taşra teşkilatında görevli bütün personelin, her ne sebeple olursa olsun bu süreçte görevinden çekilme (istifa) talebi kabul edilmeyecek. Yaş haddinden emekli olacaklar ile malulen emekli olacakların ayrılışları yapılarak kapsam dışındakilere yönelik emeklilik işlemi tesis edilmeyecek. Sağlık hizmetinde görevli sağlık işçilerinin, resen emeklilik işlemleri ile malulen emeklilik işlemleri yapılıp işten ayrılmaları sağlanacak, bunun haricinde ayrılmak isteyenlere müsaade edilmeyecek.

Evlilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat gibi yasal mazeret izinleri hariç bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalışan bütün personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri durduruldu. Yıllık iznini kullanmakta olan personel ise mezkûr izinlerini kullanmaya devam edecek.

TTB: “Yasaklamalar ile bizi daha fazla tüketiyorsunuz”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından, sağlık çalışanlarına istifa ve izin yasağı getirilmesi üzerine yazılı bir açıklama yapılarak “Tükenmişlik sonrası çalışamaz hale gelen meslektaşlarımızın istifa, emeklilik hakları gaspedilmeye çalışılıyor. Haklarımızdan vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz” denildi.

TTB’nin uyarı ve önerilerinin dikkate alınmadığı vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

Bugün dikkate alınmayan uyarılarımız sonrasında ülkemizde salgının boyutu endişe verici bir hal almaya başladı. Yöneticiler çözümü sağlık çalışanlarını daha çok çalıştırarak bulmaya çalıştığını, dün yayınladığı genelge ile duyurdu. Artan istifalar ve emeklilikler konusunda uyardığımız ancak hekimleri sürece dahil etmemekte ısrarcı olan Sağlık Bakanlığı çözümü izin, emeklilik ve istifa hakkımızı yasaklamakta buldu. Tükenmişlik sonrası ‘artık gücüm kalmadı mesleğimden vazgeçiyorum’ deyip çalışamaz hale gelen meslektaşlarımızın istifa, emeklilik hakları gaspedilmeye çalışılıyor.

Soruyoruz, tükenen bir sağlık çalışanından nasıl sağlık dağıtmasını beklersiniz? Sağlık çalışanları risk altındayken nitelikli koruyucu ekipman, yeterli sayıda test ve grip aşısı taleplerimizi yerine getirmeyen, buna karşılık olarak hastayken bile çalışmak zorunda bırakan ya da hastalık izni aldığımızda maaşlarımızı kesen, ek ödemeleri hastane yöneticilerinin inisiyatifine bırakarak ya adaletsiz dağıtılmasına ya da hiç dağıtılmamasına sebep olanlar, şimdi ise her çalışanın yasal hakkı olan izin, istifa ve emeklilik hakkımızı gasp etmeye çalışanlar bizi hızla tüketmeye devam ediyor.”

“Hastanelere yığılmalara, sağlık personelinin yorulmasına, tükenmişliğe sürüklenmesine sebep oldunuz”

Salgının yanlış yönetildiğini belirten TTB açıklamasında Sağlık Bakanlığı’na şu çağrıda bulunuldu: “Pandemi hastanelerine gerek kalmadan epidemiyolojinin gerekleri doğrultusunda enfeksiyon zinciri birinci basamakta kırılarak pekâlâ kontrol altına alınabilirdi. Siz hastanelere yığılmalara, sağlık personelinin yorulmasına, tükenmişliğe sürüklenmesine sebep oldunuz.  Şimdi yükümüz daha da arttı, sağlıkçıları dönüşümlü çalıştıracak şekilde gerektiğinde izin kullanmalarını teşvik edeceğinize, zorla çalıştırmaya kalkıyorsunuz.  Yasaklamalar ile bizi daha fazla tüketiyorsunuz. Çalışma koşullarının acilen düzeltilmesi ve sağlık çalışanlarının korunması yetkililerinin sorumluluğu ve görevidir. Bizler izin, istifa, emeklilik haklarımızdan vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz! Bunun için Türk Tabipleri Birliği ve sağlık emek örgütleri ile birlikte sağlık çalışanlarının hakları için sonuna kadar mücadele edeceğiz.” 

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus