Avukat Figen Albuga Çalıkuşu, Melih Bulu’nun Boğaziçi rektörlüğüne atanması kararını yargıya taşıdı: “Atama anayasaya aykırı”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Ocak 2021’de Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu’yu atadı. Pek çok akademisyen ve öğrencinin yapılan atamaya tepkisi devam ederken Avukat Figen Albuga Çalıkuşu, kararın yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı. Çalıkuşu, rektör atamasının yasal olmadığı iddiasını ve dava açma sebebini Medyascope’a anlattı.

Davayı, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerin tepkilerini görünce, “hem yurttaş kimliği hem de hukukçu sorumluluğuyla” açtığını söyleyen Çalıkuşu, “Anayasaya ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) mevzuatına aykırı bir durumla karşı karşıya olduğumuzu görünce bu davayı açma gereğini duydum” dedi. 

YÖK Kanunu’nun 13. maddesinde “Üniversite rektörlerini cumhurbaşkanı atar” değişikliğinin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapıldığını söyleyen Çalıkuşu, anayasaya göre, kanunla düzenlenmiş bir konuda cumhurbaşkanının kararname çıkaramayacağını belirtti. Yapılan atamanın anayasaya aykırı olduğunu söyleyen Çalıkuşu, Cumhurbaşkanlığı’na yürütmeyi durdurma davası açtı. 

“Her zaman hukukun üstünlüğüne inandığını” dile getiren Çalıkuşu, “Hukuk uyutulmaya çalışılsa da hiçbir zaman ölmez düşüncesindeyim. Evrensel hukuka, anayasa hükümlerine ve YÖK mevzuatına uygun bir kararın çıkacağına inanıyorum, inanmak istiyorum” diye devam etti. 

Çalıkuşu’nun açtığı davanın dilekçesindeki detaylar şöyle:

“Kanunla düzenlenmiş bir konunun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile değiştirildiğini görüyoruz, bu anayasaya aykırı. Anayasanın 104. maddesinde ‘Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz’ düzenlemesi vardır. Gene anayasanın bağlayıcı ‘münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi düzenlenemez’ hükmü ve ‘Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz’ hükmü gereği YÖK Kanunu’na dair düzenleme hakkında da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi düzenlenemez, Cumhurbaşkanlığı kararı ile rektör ataması yapılamaz. Ancak görevi Anayasanın uygulanmasını sağlamak olan cumhurbaşkanı tarafından, OHAL Kararnamesi ile YÖK Kanunu’nun 13. maddesinde değişiklik yapıldığı görülmektedir. Bu kararname 09.07.2018 tarihli 703 sayılı OHAL KHK’dır. 09.07.2018 tarihli, 703 Sayılı OHAL KHK’sı ile YÖK Kanunu’nun 13. maddesinde yapılan değişikliğe göre ‘Devlet ve vakıf üniversitelerine rektör, cumhurbaşkanınca atanır’ düzenlemesi yapılmıştır. Bu OHAL KHK’sının kanunlaşması ise yapılmamıştır.”

OHAL KHK’sı ile de olsa, YÖK Kanunu’nda cumhurbaşkanı kararnamesi ile değişiklik yapılamaz”

“Bu davada iptalini talep ettiğim 01.01.2021 tarih, 2021/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yapılan Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör ataması da 09.07.2018 tarihli 703 sayılı OHAL KHK’sı ile yapılan değişikliğe göre gerçekleşmiştir. Ancak bu dayanak anayasaya aykırı olduğu gibi, halihazırda yürürlükten kalkmış olmalıdır. Ancak bu dayanak anayasaya aykırı olduğu gibi, halihazırda yürürlükten kalkmış olmalıdır. YÖK Kanunu’nda OHAL KHK’sı ile de olsa cumhurbaşkanı kararnamesi ile değişiklik yapılamaz. OHAL döneminde olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılabilir. Rektör ataması, OHAL döneminde olağanüstü halin gerekli kıldığı konulardan değildir. OHAL döneminde TBMM’de karara bağlanmayan OHAL Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kendiliğinden kalkar. Özünde 09.07.2018 tarihli 703 sayılı OHAL KHK’sı ile YÖK Kanunu’nda değişiklik yapılamaz ise de YÖK Kanunu 13. maddesini değiştiren 09.07.2018 tarihli 703 sayılı OHAL Cumhurbaşkanlığı KHK’sı, OHAL döneminin sona ermesi ile kendiliğinden kalkmıştır. Eş anlatımla iptalini dava ettiğim 01.01.2021 tarihli 2021/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı’na dayanak olan, YÖK Kanunu’nun 13. maddesini değiştiren 703 sayılı OHAL Cumhurbaşkanlığı KHK’sı yürürlükten kalkmıştır.”

“Yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesini talep ediyorum”

“Anayasa ve YÖK Kanunu hükümlerine açık aykırı olan, yasal hiçbir dayanağı bulunmayan 01.01.2021 tarih, 2021/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı’nın iptali gerekir. Açık hukuka aykırılık hali ile birlikte bu ağır hukuk kırımı, kamuoyunda yaşanan infiale göre telafisi imkansız zararların meydana gelmesi şartı da gerçekleşmiş olmakla 01.01.2021 tarih, 2021/16 sayılı sayılı Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasına dair Cumhurbaşkanlığı  Kararının, cevap süresi de beklenmesizin yürütmesinin durdurulmasına da karar verilmesini talep ediyorum.”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus