Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne fizik bölümünden öğretim üyesi atayan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu: “Ortam normalleşene kadar pozisyonlara rektörlük tarafından atama yapılacak”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Boğaziçi Üniversitesi’nde atanan rektör Prof. Dr. Melih Bulu’ya karşı öğrencilerin ve öğretim üyelerinin eylemleri devam ederken sosyal bilim alanlarında yüksek lisans ve doktora programlarının koordine eden Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) Müdürlüğü görevine vekâleten, rektör yardımcılığını kabul eden Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci İnci atandı.

Yönetici kadrolarda yer alacak öğretim üyelerinin daha önce diğer öğretim üyeleri tarafından seçimle belirlendiği ve bu kişilerin yönetimce görevlerine atandığı üniversitede, atama kararı tepkiyle karşılandı.

Melih Bulu

Bulu: “Mobbing ortamı kalkınca süreç Boğaziçi kültürüne uygun ilerleyecek”

Rektör Melih Bulu ise konuyla ilgili üniversitenin öğretim üyelerine bir e-posta gönderdi. “Üniversitemizde akademik yöneticilik pozisyonlarına aday olabilme ile ilgili ortam normalleşene kadar bu pozisyonlara vekâleten rektörlük tarafından atama yapılacaktır. Süreçler, hepimizin kabul edebileceği, ‘mobbing’ ortamının kalktığı noktada Boğaziçi kültürüne uygun şekilde ilerleyecektir” diyen Bulu, e-postada şunları belirtti:

“Boğaziçi Üniversitesi’nin Değerli Öğretim Üyeleri,

Üniversitemizin yeni yönetimi olarak Üniversitemizin daha da iyi noktalara gelmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Pandeminin getirdiği olağanüstü şartlar sistemin normal işleyişine bazı engeller oluştursa da sizlerin desteği ve anlayışı ile problemlerimizi birlikte çözmek ilkesi ile ilerliyoruz.

Üniversitemizin demokratik ilkelere saygılı, şeffaf ve katılımcı duruşu hepimiz için olmazsa olmazdır. Bu sayede dünya üniversiteleri ile içinde bulunduğumuz yoğun rekabet ortamında daha üst basamaklara tırmanacağımızdan eminiz.

Bu kapsamda bir süredir Üniversitemizin üst yönetim ekibinin oluşturulmasına ilişkin kararlar almamız gerekmektedir. Bu kararları alırken bir taraftan atanacak yöneticinin alanında kabul gören bir kişi olması diğer taraftan da işini yönetim ekibi ile eşgüdüm içerisinde yapacak olması işlerin sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Bununla birlikte Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) müdürü seçimiyle ilgili istenmeyen durumlar yaşandı.

12 Ekim 2020 tarihinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Tekcan tarafından SBE Müdürü Tercih Belirleme Komisyonu kuruldu. Fakat bu görev için aday çıkmaması yüzünden atama yapılamadı. Bunun üzerine BÜ Rektörü Melih Bulu, bu görevi Doç. Dr. Ali Coşkun’a teklif etti. Görevi kabul etmesi üzerine, Doç. Dr. Ali Coşkun 01.02.2021 tarihinde SBE müdürü olarak atandı. Ancak, yoğun olarak maruz kaldığı yıldırma ve sindirme süreci yüzünden sağlık durumunun kötüleşmesi onu görevi yapamaz duruma getirdi. Doç. Dr. Ali Coşkun’un istifasının 01.03.2021 tarihinde kabul edilmesiyle, SBE müdürlüğü makamı boşaldı.

Rektörlük makamına şifahi olarak bildirilen SBE müdürlüğü seçimi şu sebeplerle meşru değildir:

Birinci olarak, Doç. Dr. Ali Coşkun’un görev süresinin bitmesine uzun süre kala ve Rektörlüğün bilgisi dışında bir süreç yürütüldü. İkinci olarak, rektörlük tarafından tercih belirleme komisyonu kurulmadı. Üçüncü olarak, tek bir aday çıktı ve bazı profesörler, bölüm başkanları ve dekanlar tarafından bu isme oy verilmesi telkin edildi. Akademik yükseltmelerde karar alıcı olanların seçim sürecini bu şekilde yönlendirmesi, Rektörlük tarafından öğretim üyelerinin serbest iradesine baskı olarak değerlendirildi. Dördüncü olarak, seçim sonucu şifahi olarak Rektörlüğe bildirildi, tutanak teslim edilmedi. Dolayısıyla, Rektörlük oy kullananların kim olduğunu, böyle bir seçimde oy kullanma ehliyetine sahip olup olmadıkları konusunda bilgi sahibi değildir.

Yaşanan bu süreç, oy verilerek yapılacak temayül yoklamalarını demokratik olmayan bir noktaya getirmiştir. Bu çerçevede üniversitemizde akademik yöneticilik poziyonlarına aday olabilme ile ilgili ortam normalleşene kadar bu pozisyonlara vekâleten rektörlük tarafından atama yapılacaktır. Süreçler, hepimizin kabul edebileceği, “mobbing” ortamının kalktığı noktada Boğaziçi kültürüne uygun şekilde ilerleyecektir.

Boğaziçi Üniversitemizin Değerli Öğretim Üyelerine Saygıyla duyurulur,

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü”

Akademisyenler Bulu’nun atamasının iptali için Danıştay’a başvurdu

Boğaziçi Üniversitesi’nden 70’ten fazla öğretim üyesi, Melih Bulu’nun üniversiteye rektör olarak atanmasının iptali için Danıştay’a başvurdu. Atama için “Anayasal ilkeler ve kurallarla bağdaşmaktan uzak, hukuka aykırı bir işlemdir” denilen başvuru dilekçesinde öğretim üyeleri şu talepte bulundu:

“İşbu atama kararı aşağıda gerekçeli şekilde izah ettiğimiz üzere hukuka aykırıdır. Her ne kadar şekli manada güncel mevzuat hükümlerine uygun bir atama olsa dahi, yapılan atama işlemi, anayasal ilkeler ve kurallarla bağdaşmaktan uzak, hukuka aykırı bir işlemdir. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kullanılan takdir yetkisi maalesef kamu yararının aleyhine ve atama işleminin oluşturacağı etki gözetilmeden kullanılmıştır. Yapılan işlem Anayasa’ya aykırılığı yanında maksat unsuru yönünden hukuken sakattır. Açıklanan ve aşağıda detaylandırılan gerekçelerimizin kabulü ile davamızın kabulüne karar verilerek, hukuka aykırı atama işleminin iptaline karar verilmelidir.”

“Siyasi parti üyelerinin rektör olamayacakları” düzenlemesi hatırlatıldı

Melih Bulu’nun siyasi geçmişinden söz edilen dilekçede, Yükseköğretim Kanunu’nda siyasi parti üyeliği olan kişilerin rektör olamayacakları koşuluna dikkat çekildi:

“2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisinin İstanbul Sarıyer İlçe Başkanlığının kuruluşunda yer alan, 2009 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinin Ataşehir Belediye Başkanlığı, 2015 genel seçimlerinde ise yine Adalet ve Kalkınma Partisinin İstanbul 1. bölge milletvekilliği için aday adayı olmuştur. Katıldığı bir çok TV programında, yine aynı siyasi çizgide fikirlerini açıklamış ve Adalet ve Kalkınma Partisi ile yakınlığını gizleme gereği duymamıştır.

Her ne kadar 2547 Sayılı Yasa 59. maddesi ile öğretim elemanlarının siyasi partilere üyeliklerinin yolu açılmışsa da aynı yasa maddesine göre siyasi parti üyeliği olan kişilerin rektör olamayacakları da ayrıca düzenlenmiştir. Kanun koyucu yaptığı işbu düzenleme ile demokratik hakları kullanma özgürlüğü ile kamusal faaliyetlerin yürütülmesinde, aktif karar verici durumda olan üst kademe bürokratlarının tarafsız ve bağımsız bir konumda olmaları gerektiğine vurgu yaptığı izahtan varestedir.”

“Atama üniversitenin özerkliğiyle çelişkili”

Başvuru dilekçesinde, üniversitede süren eylemlerin nedeni şöyle açıklandı:

“Boğaziçi öğretim üyelerinden görüş almak bir yana, dokuz adayın isimleri bile gizlenerek, bir hafta sonu gece yarısından sonra atama yapılması, üniversitenin temel ilkeleri ve özerkliğiyle tam bir çelişki içindedir. Böyle bir atama yönteminin, atanan kişinin yetersizliğini ve siyasi amaçları gizlemek amacıyla tercih edildiği açıktır. Nitekim sonuç en çarpıcı biçimde öyle olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi hocaları, öğrencileri ve mezunlarının kesintisiz devam eden protestolarının nedeni budur.”

“Boğaziçi Üniversitesi bu şekilde bir atamayı hak etmiyor”

Dilekçede, atama yönteminin “anayasaya aykırı olduğu” ve bu atamanın “kamu yararının aleyhine olduğu” gerekçesiyle iptali istendi:

“Sözü uzatmadan söylenecek şey, ülkemizin, kamu üniversitelerimizin ve dolayısı ile Boğaziçi Üniversitemizin bu şekilde yapılan bir atamayı hak etmediğidir. Maalesef, Boğaziçi Üniversitesi’nde yeterliliği olan bu kadar çok sayıda profesör varken yukarıda izah ettiğimiz üzere siyasi kimliği ortada olan, üniversite teamülleri gereği bırakınız rektörlüğü, üniversiteye akademisyen olarak kabulü mümkün olmayan Sayın Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanması kararının gerek atama yönteminin anayasaya aykırı oluşu gerekse, kullanılan takdir hakkının kamu yararı hilafına oluşu gerekçeleri ile iptali gereklidir.”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus