Türk Tabipleri Birliği, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin iptali için Danıştay’a dava açtı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 30 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin sekiz maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı. Aile hekimleri, yönetmelikle ceza puanlarının artırıldığını, ifade özgürlüklerinin kısıtlandığını ve iş yüklerinin artırıldığını belirterek 16 Ağustos Pazartesi günü ülke genelinde iş bırakmıştı. Aile hekimleri, 28 Ağustos’ta da yönetmeliğe karşı Ankara’da miting düzenleyecek.

TTB Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan dava dilekçesinin ilk bölümünde; yönetmeliğin “sözleşmenin yenilenmesi”ni düzenleyen 7’nci, “sözleşmenin feshi”ni düzenleyen 10’uncu ve “sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi”ni düzenleyen 11’inci maddesinin anayasaya aykırı olduğuna dikkat çekildi. Aile hekimlerinin kamu görevlisi statüsüne ilişkin Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarına atıf yapılan dilekçede, yönetmelik maddelerinin anayasada yer alan “Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir” hükmünü ihlal ettiğine dikkat çekildi.

Dilekçenin ikinci bölümünde yönetmeliğin “sözleşmenin içeriği, süresi ve dönemi” başlıklı 6’ncı maddesi, “sözleşmenin yenilenmesi” başlıklı 7’nci maddesi, “sözleşmenin feshi” başlıklı 10’uncu maddesi, “sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi” başlıklı 11’inci maddesi, “izinler” başlıklı 13’üncü maddesi, “ödeme esasları” başlıklı 18’inci ve 19’uncu maddeleri ile “kesintiler” başlıklı 20’nci maddesindeki diğer hukuka aykırılıklar sıralandı.

Dava dilekçesinde, yönetmeliğin Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarının haklarını hukuka aykırı bir biçimde kaldırırken, toplumun nitelikli sağlık hizmetine erişebilmesinin önünde engeller oluşturduğu dile getirildi.

Medyascope'a destek olun.

Sizleri iyi ve özgür gazeteciliğe destek olmaya çağırıyoruz.

Medyascope sizlerin sayesinde bağımsızlığını koruyor, sizlerin desteğiyle 50’den fazla çalışanı ile, Türkiye ve dünyada olup bitenleri sizlere aktarabiliyor. 

Bilgiye erişim ücretsiz olmalı. Bilgiye erişim eşit olmalı. Haberlerimiz herkese ulaşmalı. Bu yüzden bugün, Medyascope’a destek olmak için doğru zaman. İster az ister çok, her katkınız bizim için çok değerli. Bize destek olun, sizinle güçlenelim.

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus