Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: “Kadına karşı şiddet bir insanlık suçudur” – Bakanlık bütçesi görüşmelerinde HDP protesto etti ve İstanbul Sözleşmesi vurgusu yaptı

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün (10 Kasım) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü ve bakan Derya yanık, kadına yönelik şiddete müsamaha gösterilmeyeceğini, kadına karşı şiddetin bir insanlık suçu olduğunu söyledi. Bakanlığın bütçesinin, genel bütçenin yüzde 3,7’sini oluşturması ve bütçede kadınlara pay verilmemesi tepkilere neden oldu. Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) vekilleri bütçe görüşmeleri sırasında kadınlara pay verilmemesini protesto ederken, İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesini ellerinde dövizlerle protesto ettiler. Sivil toplum kuruluşlarının (STK) kadın birimleri de bir açıklama yaparak, “Kadınlar için ayrılan pay, sadece Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü personelinin giderleriyle sınırlı kaldı” dediler.

“Bakanlık aile değerlerini öncelemekte”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlığın misyonunu “Bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerimizin korunması, güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri geliştirmek ve uygulamak” sözleriyle açıkladı. Konuşmasında “Aile toplumun kilit taşıdır” diyen bakan Yanık “Bakanlığımız, bireyin güçlenmesini önemsemekte, aile değerlerini öncelemekte ve güçlü bir milletin, güçlü bir neslin, güçlü bir geleceğin hem bireyin hem de ailenin güçlenmesinden geçtiğine inanmaktadır” dedi.

“Kadına yönelik şiddette sıfır tolerans

Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi sıfır toleransla yürüttüklerini söyleyen Yanık, “Kadının insan hak ve özgürlüklerini yok sayan, onurunu hiçe sayan, aileye, kadına ve çocuklara yönelik her türlü şiddeti buradan bir kez daha kınıyorum” dedi. Kadına yönelik şiddete karşı tavırlarının net olduğuna ilişkin kamuoyunda kaldırılacağı tartışmaları yürütülen 6284sayılı Kanunu’nu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “6284 sayılı Kanunun etkin uygulanması kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadelede Bakanlığımızın kurumsal sorumluluklarının yer aldığı Genelge, 16 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe konmuştur. Genelgemizde; Şiddet mağdurlarına etkin hizmet sunumu ve korumanın sağlanması için kurumsal kapasitenin geliştirilmesini, 6284 Sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımız görev ve sorumluluklarının etkin biçimde yerine getirilmesini,  Şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğini etkinleştirilmesini, şiddetin önlenmesinde toplumsal farkındalığın artırılmasını hedefleyen tedbirler yer almaktadır.”

“Kadın karşı şiddet küresel bir sorundur”

Kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Yanık “Küresel bir sorun olan kadına karşı şiddet bir insanlık suçudur. Kamuda topyekün bir seferberlik ruhu harekete geçirilmiştir” dedi.

“Boşanma Araştırması yapılacak”

Bakanlığın çalışmalarıyla ilgili konuşan Yanık, çalışmaların rasyonel temeller üzerinde ilerleyebilmesi amacıyla düzenli saha araştırmaları yaptıklarını belirtti ve şunları söyledi:

Türkiye Aile Yapısı Araştırması’nın (TAYA) dördüncüsünün ve Türkiye Ergen Profili Araştırması’nın (TEPA) üçüncüsünün saha çalışmalarını 2021 yılında başlattık. 2022 yılında, ayrıca, Türkiye Üniversite Gençliği Profil Araştırması (TÜGPA)’nın üçüncüsü gerçekleştirilecek olup, boşanma nedenlerini incelemek üzere Türkiye geneli nicel bir Boşanma Araştırması da yapılacaktır.”

Bakanlığın bünyesindeki Sosyal Medya Çalışma Grubu’nun “Çocukların dijital ortamlarda karşılaşabilecekleri riskleri tespit ederek önleyici çalışmalar yaptığını” söyleyen Yanık bu kapsamda, çocukları olumsuz yönde etkileyebilecek bin 269 içeriğe müdahale edildiği bilgisini verdi.

“Yeşil kalkınmaya ancak kadınlarımızla ulaşabiliriz”

Kadınların üretim sistemine katılmalarının büyük önem taşıdığını söyleyen Yanık “Hedefimiz sürdürülebilir kalkınmayı, yeşil kalkınmayı sağlamak ise, buna ancak kadınlarımızın da ekonomik ve sosyal hayata katılmasıyla ulaşabileceğimiz aşikardır “diye konuştu. Kadın istihdamı konusunda bugüne kadar uyguladıkları teşvik politikalarının karşılık bulduğunu söyleyen Yanık,  “Hem istihdam rakamlarında hem de kadınların işgücüne katılımında önemli bir mesafe katettik” dedi.

HDP’li kadın vekiller protesto etti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün başlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçe görüşmelerinde kadınlara pay verilmemesini protesto eden HDP’li kadın vekiller “İstanbul Sözleşmesi’ni geri getireceğiz ve uygulatacağız”, “Kadın yoksulluğuna hayır” ve “Kadınlar için adalet” yazılı dövizler taşıdı. Eylemde kadın vekiller komisyona “Kadın yoksulluğuna karşı nasıl önlemler almayı düşünüyorsunuz?, İstanbul Sözleşmesi’ni neden geri çektiniz?” sorularını yöneltti.

Kadının bütçedeki yeri: Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü personelinin giderleri

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Kadın Komisyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Kadın Meclisi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kadın Çalışma Grubu ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun ortak açıklamasında, bakanlığın bütçesinin daha önceki yıllarda (2018’den önce) olduğu gibi genel bütçenin yüzde 3,7’sini oluşturduğu tespitine yer verildi.

STK’ların ortak açıklamasında, bakanlığa ayrılan bütçenin yüzde 85,37’sinin cari transferler olarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) yardımları ile yaşlı aylıklarını içerdiği vurgulanırken, yüzde 10,1’lik bölümünün personel giderleri, yüzde 5’lik bölümün ise sermaye transferi ve giderleri olarak tanımlandığına dikkat çekildi. Açıklamaya göre bütçe kalemlerinden kadınlar için ayrılan pay, sadece Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü personelinin giderleriyle sınırlı kaldı.

 “AKP, kadınlara yönelik çalışmalarını AB’den fonluyor”

Açıklamada, AKP’nin bugüne kadar kadınlara yönelik çalışmaların devlet bütçesinden değil, başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere başka kurumların ekonomik desteğiyle bütçe sağlandığı belirtildi. Bu tutum ise “Bu nedenle projeler bittiğinde konu ile ilgili çalışmalar sona ermekte, sunulan hizmetler kesintiye uğramaktadır. 2020 bütçesine bakıldığında bütçe hazırlama genel gerekçe hedefleri arasında ne yazık ki kadın erkek eşitliği bir yana, kadının toplumsal statüsünün iyileştirilmesi bile yer almamaktadır” sözleriyle eleştirildi.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus