Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yaptı: “Doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki artış tedirgin edici”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2022 yılı bütçe görüşmeleri Ticaret Bakanlığı’nın bütçesiyle sürdü. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, küresel ölçekte enerji fiyatlarındaki tedirgin edici artış, arz talep dengesizlikleri ve tedarik zincirindeki aksamaların tüm ülkelerin üretim sürecinde önemli bir risk unsuru oluşturduğunu belirtti. Buna rağmen Türkiye ekonomisinin 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2, ikinci çeyrekte ise yüzde 21,7 oranında büyüdüğünü hatırlatan Muş, Ticaret Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesinin toplam 8 milyar 451 milyon 926 bin TL olduğunu söyledi. Bakan Muş’un sunumundan öne çıkan başlıklar şöyle: 

“Dünya ekonomisinin 2022 büyüme tahmini yüzde 4,9”

“Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre 2020 yılında yüzde 3,1 oranında küçülen dünya ekonomisinin 2021 yılında yüzde 5,9, 2022 yılında ise yüzde 4,9 oranında büyümesi öngörülmektedir. 2021 yılında küresel ticaretin de hızlandığı görülmekte, Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre küresel mal ticareti hacminin 2020 yılındaki reel yüzde 5,3’lük daralmanın ardından 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla yüzde 10,8 ve yüzde 4,7 büyümesi beklenmektedir.”

“Doğalgaz ve elektrik fiyatlarında artışlar tedirgin edici”

“Genişleyici para politikaları ile gelişmiş ülke merkez bankalarının tahvil alımlarının yanı sıra talepteki hızlı toparlanma ve tedarik zincirlerinde yaşanan darboğazlar küresel ölçekte enflasyonist baskıya neden olmuştur. Bu dönemde özellikle lojistik ve enerji maliyetleri ile temel gıda ve endüstriyel emtia fiyatlarında şiddetli artışlar gözlemliyoruz. Özellikle doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki artışlar üçüncü çeyrek itibarıyla tedirgin edici seviyelere yükselmiştir. Enerji fiyatlarındaki yükselişte kuraklık gibi iklim koşullarındaki değişimlerin yanı sıra küresel ekonomideki toparlanma kaynaklı enerji talebindeki artış etkili olmaktadır.”

“Türkiye ekonomisinde büyüme ve cari dengede iyileşme”

“Türkiye ekonomisi, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2 ikinci çeyrekte ise yüzde 21,7 oranında büyümüştür. Mal ve hizmet ihracatımızın büyüme oranına katkısı ikinci çeyrekte 10,8 puan olmuştur. Böylelikle, gerçekleşen yüksek oranlı büyümenin yaklaşık yarısı mal ve hizmet ihracatımız kaynaklı olmuştur. Salgın öncesine göre Türkiye ekonomisi 2021 Eylül ayı itibarıyla 1 milyon 600 binin üzerinde ilave istihdam yaratmıştır. Yaratılan bu ilave istihdamın yaklaşık yarısı sanayi sektöründen kaynaklanmıştır. Salgının etkisiyle yüzde 61,9 düzeyine kadar gerileyen imalat sanayi kapasite kullanım oranı, ihracat artışından aldığı önemli destekle salgın öncesi düzeyini de aşarak Ekim ayı itibariyle yüzde 77,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı da Ekim ayında yüzde 93,4 olmuştur. İhracatın ithalatı karşılama oranı yükseldikçe cari işlemlerde olumlu bir seyir izliyoruz. Nitekim son iki aydır cari dengede fazla verdik.

“Dış ticaret açığı yüzde 16 azaldı”

“2021 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatımız yüzde 33,9 oranında artarak 181,8 milyar dolar, ithalatımız yüzde 22,5 oranında artarak 215,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığımız da Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde16 azalarak 33,8 milyar dolara gerilemiştir.”

Yeşil Mutabakat

Ülkemiz ihracatının sürdürülebilirliğini teminen özel sektörümüzü yeşil dönüşüme hazırlamak üzere bakanlığımız eşgüdümünde ilgili bakanlık ve kurumların katılımıyla bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışma grubunca Yeşil Mutabakat ve yeşil dönüşüme ilişkin kamu ve özel sektörümüzün istişareleri ile hazırlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi olarak yayımlanmıştır. Söz konusu eylem planı ile ülkemiz sanayi altyapısının yeşil dönüşümünün gerçekleştirilmesi ve küresel değer zincirleriyle sağlanan bütünleşmenin güçlendirilmesi ve yeşil yatırımların ülkemize çekilmesi çok boyutlu olarak ele alınmaktadır.”

E-ticaret düzenlemesi

“Salgın koşullarıyla birlikte elektronik ticaret tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir ivme kazanmıştır. 2020 yılının ilk altı ayında yaklaşık 92 milyar lira olan e-ticaret hacmi, 2021 yılının aynı döneminde 161 milyar liraya yükselmiştir. E-ticaret faaliyetinde bulunan toplam işletme sayısı ise 321 bine ulaşmıştır.”

136 kooperatifin 149 projesine 13,3 milyar liralık hibe desteği

Bakanlığımızca yürütülen Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı KOOP-DES kapsamında kadınların kooperatifleşmelerine yönelik çabaları desteklenmeye devam edilmiştir. Bu bağlamda, 2021 yılında 58 ilde faaliyet gösteren 136 kooperatifin 149 projesine 13,5 milyon lira hibe desteği verilmiştir.”

Tüketici haklarını korumaya yönelik incelemeler

“Tüketici hakem heyetlerine yüzde 55’i e-devlet üzerinden 442 bin 382 adet başvuru yapılmış, yaklaşık 700 milyon lira tutarında uyuşmazlık karara bağlanarak vatandaşlarımızın hakları korunmuştur. Son zamanlarda vatandaşlarımızın yoğunlukla maruz kaldığı indirimli satış reklamları da bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Elektronik ticaret siteleri başta olmak üzere indirimli satış kampanyası düzenleyen firmalar hakkında resen incelemeler yapılmakta ve gerçekçi olmayan indirimlere gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır.”

Bakanlık bütçesi 8 milyar 451 milyon TL

Bakanlığımızın 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, program bütçe sisteminin program-alt program yapısına uygun olarak ve harcama birimlerimizin faaliyet teklifleri esas alınarak hazırlanmıştır. Program bütçe sisteminde bakanlığımızın da içinde yer aldığı üç adet ana program yapısı bulunmaktadır. Söz konusu programlar: ‘Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele’, ‘Ticaretin Düzenlenmesi, Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılması’ ve ‘Tüketicinin Korunması, Ürün ve Hizmetlerin Güvenliği ve Standardizasyonu’dur. Ticaret Bakanlığımızın, sizlere takdim olunan amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kullanılmak üzere, 2022 yılı bütçesi toplam 8 milyar 451 milyon 926 bin liradır.”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus