Sağlık çalışanları “Beyaz Nöbet” eylemini başlatıyor

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) ile Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜM-RAD-DER), sağlık çalışanlarının gelirlerinin ve özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla düzenlenecek eylem programını duyurdu.

Sağlık çalışanları “Vazgeçmiyoruz! Oyalama Değil, Hakkımız Olanı İstiyoruz” başlıklı eylem programının devamı kapsamında, bugün (26 Ocak) “Beyaz Nöbet” eylemini başlatıyor. Sağlık çalışanlarının talepleri ve eylem planının ayrıntıları ile ilgili Medyascope’a konuşan TTB İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Sağlık çalışanları için şiddetten arındırılmış, güvenli, güvenceli, insanca yaşayabildikleri, dayanışmanın esas alındığı bir çalışma ortamını sağlayana dek mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

Ökten, TTB’nin Beyaz Yürüyüş ile başlayıp Beyaz Forum’a taşınan ve son olarak 15 Aralık G(ö)REV eyleminde somutlaşan eylem sürecinin bir benzerini yeniden yürüteceklerini belirtti. Ekonomik ve özlük haklarının gaspı, şiddet, koronavirüsün meslek hastalığı sayılmaması ve Sağlık Bakanlığı’nın tüm bu taleplere duyarsız kalması gibi sorunları sıralayan Ökten, “Birlikte başlattığımız bu süreci ilmek ilmek örerek bir kazanım ile sonuçlandıracağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Ökten, TTB’nin eylem planının ayrıntılarını da şöyle paylaştı:

“İşyerlerimizde ortak bildirilerimizi dağıtacak, eylem sürecimizi sağlık emekçileri ile paylaşacağız. 26 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında Meclis’in açık olduğu günler nöbette olacağız. 8 Şubat günü G(ö)REV başında olacağız. Şubat ayının ikinci haftasından itibaren Sağlık Meclisleri’ni kuracak, işyerlerimizde bir araya geleceğiz. 14 Mart’a giderken Ankara, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır’da Büyük Sağlık Buluşmaları gerçekleştireceğiz.”

Ökten, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının taleplerini ise şöyle sıraladı:

– Ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi,

– Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği birinci basamak sağlık hizmetlerinin oluşturulması, ceza yönetmeliğinin iptal edilmesi,

– Sağlıktaki personel sayısının kadrolu güvenceli istihdam ile OECD ortalamasına çıkarılması,

– Asistan hekimler başta olmak üzere uzun süreli ve angarya çalışmanın kaldırılması,

– Emekliliğe yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde temel ücretin tüm sağlık emekçilerine uygulanması; üstüne eğitim durumu, hizmet yılı, mesleki risk gibi faktörler ile ücret skalasının belirlenmesi,

– Sağlık hizmetlerinde katkı katılım payı, reçete ücreti ve bunun gibi adlarla alınan ücretlerin iptal edilmesi,

– Koronavirüs başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması,

– Etkin sağlıkta şiddet yasası çıkarılması, güvenli işyerleri planlanması,

– Liyakatsiz atamalar, soruşturmalar, mobbing, güvenlik soruşturmaları, KHK’ler ile dayatılan antidemokratik uygulamaların derhal bitirilmesi,

– Özel sağlık kuruluşlarında ciro baskısına, taşeronlaştırmaya, güvencesiz çalışmaya son verilmesi,

– Sağlık hizmetlerinin planlanmasından sunulmasına kadar sağlık emekçilerinin örgütleri aracılığıyla karar alma mekanizmalarında yer alması.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Medyascope'a destek olun.

Sizleri iyi ve özgür gazeteciliğe destek olmaya çağırıyoruz.

Medyascope sizlerin sayesinde bağımsızlığını koruyor, sizlerin desteğiyle 50’den fazla çalışanı ile, Türkiye ve dünyada olup bitenleri sizlere aktarabiliyor. 

Bilgiye erişim ücretsiz olmalı. Bilgiye erişim eşit olmalı. Haberlerimiz herkese ulaşmalı. Bu yüzden bugün, Medyascope’a destek olmak için doğru zaman. İster az ister çok, her katkınız bizim için çok değerli. Bize destek olun, sizinle güçlenelim.

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus