behlül

Yar. Doç. Dr. Behlül Özkan Atatürk Havalimanı saldırısını değerlendirdi